Luftreinigung lösemittelhaltiger Abluft

Luftreinigung lösemittelhaltiger Abluft

Při výrobě a zpracování laků, barev a látek k povrstvení materiálů se musí stále ještě z důvodů kvality používat rozpouštědla. Tato se dostávají do odpadního vzduchu a mají toxické účinky. Přitom je nutno trvale zaručit podle daných stanovení a relevance mezní hodnoty 20, 50 nebo 100mg C/m³ v zachyceném proudu odpadního vzduchu.

Níže jsou uvedena častá organická zatížení odpadního vzduchu:

 • organická rozpouštědla (MEK, MIBK, isopropanoly, hexany, BTEX, CKW, ...)
 • deriváty minerálních olejů (alkany, alkeny, alkiny, alkoholy, ketony, aldehydy, kyselina karboxylová, ...)
 • deriváty benzenu benzen, toluen, etylbenzen, xylen, kumen (BTEX)
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAK), fenoly
 • dehtové produkty (pyridiny)
 • nitrované uhlovodíky
 • silany, siloxany
 • chlorované uhlovodíky CKW (vinylchorid, cis-1,3-dichlorethen, tri, per, ...), chlorbenzeny
 • fluorované uhlovodíky FKW
 • endokrinní substance (antibiotika, cytostatika, ...)
 • TOC (total organic carbon)

Technologie fungující na bázi UV-C/ozónu je systém speciálně vyvinutý pro čištění silně zapáchajícího, organicky  zatíženého odpadního vzduchu z procesů, při kterých byla použita rozpouštědla.

Postup ve 3 krocích:

 1. UV komora: rozštěpení sloučenin s dlouhým řetězcem lampou s ultrafialovým zářením ve spektru C a tvorba ozónu na základě záření UV-C
 2. Reakční vzdálenost: reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace
 3. Stupeň katalyzátoru: prodloužení doby reakce, přeleštění / dočištění

Tento postup lze modulárně libovolně rozšířit a dodatečně vybavit pro rostoucí objemy a koncentrace.
Použití:

 • výroba laků a barev
 • lakování
 • zušlechtění povrchu
 • procesy povrstvování a impregnace materiálu
 • zpracování polymerů v laserech (kouř z laseru)

  Vorteile:

  • Vernichtet effektiv organische und geruchstragende Partikel
  • Unempfindlich gegen Lastschwankungen
  • Unempfindlich gegen hohe Luftfeuchtigkeit
  • VOC-haltige Abluft
  • Styrolhaltige Abluft

  Please ask us your questions:

  Kostenlos und unverbindlich Katalog

  Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Homepage. Um einen Überblick über unsere Technologien und Produkte zu erhalten, können Sie hier kostenlos und unverbindlich unseren (digitalen) Katalog anfordern. Falls Sie eine Zusendung per Post wünschen, geben Sie bitte Ihre Adresse an.


  Mir ist die Erklärung zum Schutz personenbezogener Daten bekannt. Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten lediglich zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch verarbeitet und dann wieder gelöscht werden. Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte ist ausgeschlossen.