Podnik

Podnik

Ve svém oboru jsme experti

Náš tým se skládá z odborníků, inženýrů, chemiků a dalších odborných pracovníků s bohatými zkušenostmi ve všech oblastech čištění odpadního vzduchu. Od roku 2004 vyvíjíme a prodáváme systémy na čištění a dezinfekci odpadního vzduchu, vnitřního vzduchu, povrchů a odpadních vod v gastronomii, potravinářském a textilním průmyslu, dále i v průmyslových odvětvích zabývajících se likvidačními technologiemi. Naše systémy jsou využívány rovněž v procesech využívajících rozpouštědla, v medicíně a mnoha jiných odvětvích. Kromě toho se v rámci čištění vzduchu zabýváme plazmovými zařízeními a automatickými chemickými pračkami.

Intenzivně se zabýváme individuálními požadavky každého zákazníka. Naše produkty se tak stále vyvíjejí, objevují se nové oblasti využití a jsou vyvíjena řešení pro příslušné aktuální individuální problémy. Náš tým – se sídlem v Praze, Salzburgu, Hamburgu a Curychu – podporuje architekty a plánovače při zvláštních požadavcích a při plnění zákonných podmínek (např. emisní ochrana, hygienická nařízení, památková ochrana). Naším cílem je vývoj individuálních řešení, která poskytnou našim zákazníkům optimální účinnost a hospodárnost.

Kompetence

Technologie – vývoj, který jde stále kupředu: Proces čištění UV-C-/ozonem je úspěšně přizpůsobován stále novým požadavkům. Chemické pračky a biofiltry – částečně také v kombinaci se zařízeními na UV-C/ozon – určují produktové portfolio pro úpravu různých druhů odpadního vzduchu.

Dimenzování: oxytec koncipuje systémy pro různé druhy odpadního vzduchu, pachy, Ges-C, formaldehydu, VOCs a tuků.

Řešení problémů: oxytec poskytuje záruky na pachy na bázi oficiálních olfaktometrických měření a umožňuje tak průmyslovou a gastronomickou výstavbu navzdory nejpřísnějším úředním nařízením.

Automatizace: oxytec programuje  nejrůznější řídící a automatizované systémy pro nejrůznější použití v potravinářském a chemickém průmyslu.

Práce

Plánování: Každé zařízení oxytec je specificky dimenzováno s ohledem na mnoho parametrů (např. objem vzduchu, organické nebo bakteriální zatížení, rychlost vzduchu, teplota).

Poradenství: Vedle dimenzování poskytuje oxytec technické poradenství, dává k dispozici testovací zařízení, organizuje návštěvy u referenčních zákazníků a nabízí prezentace na úřadech nebo u zákazníků.

Hygienický management: oxytec podporuje podniky při zavádění systémů hygienických řídících systémů, obzvláště v potravinářském průmyslu a veřejném stravování, např. podle konceptu HACCP (systematická kontrola kvality s uvědoměním si rizik).

Pokusy – pilotní zařízení: K posouzení realizovatelnosti konceptů a procesů ve speciálních případech nabízíme provádění pokusů s našimi testovacími zařízeními.

Výzkum + vývoj: Jsme v procesu neustálé výměny poznatků s univerzitami a výzkumnými instituty. V rámci výzkumných a vývojových projektů stabilně zlepšujeme naše technologie a rozšiřujeme tak stabilně možnosti využití, účinnost a hospodárnost.

Provoz a údržba: oxytec nabízí také provozování a údržbu zařízení. Náklady na provoz zařízení oxytec jsou velmi malé. Zařízení jsou zpravidla provozována plně automatizovaně a jsou řízena externě. Nevyžadují kontrolu personálu. Potřeba údržby těchto zařízení je minimální a zpravidla vyžaduje pouze několik málo hodin v roce. Mnoho našich zákazníků s námi uzavírá dlouhodobé smlouvy o údržbě, a tak se o zařízení nemusejí sami starat.

Financování: Pro realizaci čistících systémů nabízíme různé finanční modely jako nákup, pronájem, leasing jakož i smlouvy o službách.

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.