UV-C

Objev ultrafialového světla

Ultrafialové záření, hovorově nazývané ultrafialové světlo, je pro člověka neviditelné záření o vlnové délce, která je kratší, než vlnová délka světla, které je pro člověka viditelné, ale naopak delší než rentgenové záření.

UVC záření  bylo objeveno již v roce 1801 německým fyzikem Johannem Wilhelmem Ritterem na základě zčernání stříbrných solí na slunečním světle. V roce 1878 pak angličtí vědci Downes a Blunt objevili, že dochází k silné redukci počtu mikroorganismů, jsou-li vystaveny slunečnímu světlu. Následné výzkumy dokázaly, že  neviditelná část  slunečního záření s vlnovou délkou pod 320 nm má germicidní účinky.

Spektrální světlo a jeho označení

Ultrafialové záření není lidským okem viditelné a zahrnuje následující spektrální oblasti dle definice DIN 5031-7:

Blízké UV (černé světlo) UV-A (380 - 315 nm)
Středněvlnné UV (Dornovo záření) UV-B (315 - 280 nm)
Daleké UV UV-C (280 - 200 nm)
Vzduchoprázdné UV UV-C (200 - 100 nm)
Extrémní UV EUV  (121 - 10 nm)

UV záření o vlnové délce pod 300 nm se kvůli vysoké hustotě energie používá k usmrcení mikroorganizmů. Velmi vysoká hustota energie UV-C světla u mikroorganismů vyvolá odpovídající reakci. Poté dojde při vlnové délce 254 nm – v závislosti na dávce ozáření – k usmrcení příp. poškození baktérií, hub, plísní a virů tím, že dojde ke zničení jejich DNA a k zastavení dalšího buněčného dělení.

Pod 200 nm je záření tak krátkovlnné a má tak vysokou energii, že je absorbováno kyslíkem (O2) a přitom dochází ke štěpení na dva volné radikály kyslíku (2O). Tyto oba radikály kyslíku poté reagují se vždy jednou další molekulou kyslíku (O2) a vzniká ozón (O3).

//oxytec-ag.com/wp-content/uploads/2019/08/oxytec-technologie-uv-c-1.jpg

Obrázek: spektrální světlo

V rámci empirických studií bylo dokázáno, že redukce množství choroboplodných zárodků jde ruku v ruce s dobou záření a jeho intenzitou. Tento faktor se udává jako produkt z mW x s/cm2 (intenzita ozáření x doba ozáření na cm2).

V následujícím zobrazení různých mikroorganismů vidíme, že ty, které prokazují vyšší citlivost vůči UVC záření je možné usmrtit již nepatrnou dávkou (Coli Bakterium), zatímco se např. viry Influenza dají deaktivovat pouze vysokoenergetickým ozářením. Tabulka dále ukazuje i to, že požadavky na likvidaci choroboplodných zárodků nakonec určují UV dávky (deaktivace až 90 nebo 99,99%). Na choroboplodných zárodcích, které se vyskytují při zpracování potravin, se ukazuje, že právě u kvasinek, plísní a spór jsou nutné vyšší dávky. Totéž platí pro deaktivaci mikroorganismů v lékařské oblasti.

99,9 % germs inactivation:

BACTERIA (mW/cm2 x s)

Bacillus anthracis 13,7 Pseudomonas aeruginosa 16,5
B. Megatherium sp. (veg.) 3,4 Pseudomonas fluorescens 10,5
B. Megatherium sp. (spores) 8,0 S. typhitmurium 24,0
B. paratyphosus 9,6 Sarema lutea 59,0
B. subtilis (spores) 36,0 Seratia marcescens 7,2
Corynebacterium diphteriae 10,0 Shigella paradysenteriae 5,2
Eberthella typosa 6,3 Spirillum rubrum 13,0
Escherichlia coli 9,0 Staphylococcus albus 5,4
Micrococcus candidus 19,0 Staphylococcus aureus 7,8
Micrococcus sphaeroides 30,0 Staphylococcus hemolyticus 6,6
Neisseria catarrhalis 13,0 Staphylococcus lactis 18,0
Phytomonas tumefaciens 13,0 Staphylococcus viridans 6,0

YEASTS (mW/cm2 x s) FUNGI (mW/cm2 x s)

Saccharomyces ellipsoidens 18,0 Penicillium roqueforti (vert) 39,0
Saccharomyces sp. 24,0 Penicillium expansum (olive) 39,0
Saccharomyces cerevisiae 18,0 Penicillium digitatum (olive) 132,0
Brewing yeast 9,9 Aspergillus glaucus (bleu-vert)
Baking yeast 11,7 Aspergillus flavus (jaunâtre) 180,0
Aspergillus niger (noir) 396,0
Rhisopus nigricans (noir) 330,0
Mucer racemosus A (gris clair) 51,0
Mucer racemosus B (gris clair) 51,0
Oospera lactis (blanc) 15,0

Pro dimenzování UV-C likvidace choroboplodných zárodků musí být zohledněny různé faktory jako teplota vzduchu, vlhkost vzduchu a rychlost vzduchu. Tento výklad se opírá o mnohaleté zkušenosti, možnost provádět na místě měření množství mikroorganismů a konsekventní práci na dalším vývoji UV-C technologie. Tento vývoj dnes vede k tomu, že vedle UV-C systémů na likvidaci choroboplodných zárodků je možné nabízet i systémy pro dezinfekci ozónem napájené ze sítě, včetně řízení ozónu a měřících hlavic.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.