Pračka odpadního vzduchu

Montáž praček odpadního vzduchu

Mokré pračky, které oddělují  částice, kapalinu nebo plynné látky z proudu odpadního vzduchu, byly poprvé použity již před 160 lety. Historické záznamy dokládají, že  voda byla jako přirozené pojivo na prach použita již před více než 2000 lety. Dnes to jsou především zákonné směrnice jako např. spolkový zákon o emisích, ve zkratce BlmSchG nebo technické instrukce pro čistotu ovzduší, ve zkratce  TA-Luft, které podporují používání praček vzduchu v nejrůznějších formách a nejrůznějších průmyslových odvětvích. Dnešní použití v průmyslu již vyžaduje redukci  částic až do 1 micron, t.j. 0,001  mm. V současnosti přitom v průmyslu zaznamenala nejvyšší nároky výroba polovodičů.

Významné průmyslové oblasti použití se dělí na:

  • odvětví recyklace
  • chemický průmysl
  • textilní průmysl
  • potravinářský a farmaceutický průmysl
  • zpracování dřeva a minerálů
  • biomasa a výroba hnojiv
  • zpracování oceli
  • zpracování plastů
  • off-shore ropný a plynárenský průmysl

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.