Plasma

Plazma technologie pro čištění odpadního vzduchu

Plazmová technologie dnes nachází rozsáhlé použití v oblasti  povrchových úprav a ekologického inženýrství. Plazmová technologie se především osvědčila jako alternativní stavební kámen ventilační techniky pro čištění příp. redukci pachů kuchyňského odpadního vzduchu jak pro komerční, tak privátní účely, jakož i průmyslového odpadního vzduchu. Jak privátní, tak komerční odpadní vzduch z kuchyní, jakož i odpadní vzduch z průmyslu – pachy a škodlivé látky jsou nejen nepříjemné, ale navíc škodí i lidskému zdraví.

Jako alternativu k technologii UV-C oxytec dále rozvíjel plasmovou technologii, takže jsou k dispozici kompaktní ventilační zařízení z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli 1.4301 pro nejrůznější privátní a komerční použití a místa montáže (integrované přímo do kuchyně nebo montované na střechu).

Plazmová technologie se dá zjednodušeně popsat několika slovy:

Takzvaná „plazma“ vzniká dodáváním energie do proudu vzduchu. Dimenzování, příp. výkon dodávané energie je přesně tak vysoký, že se z obalu atomu vzduchu odtrhne kritický počet elektronů. Výsledkem je tzn. „plazma“ – směs z atomů, molekul a iontů obklopená volnými elektrony. Pro plazmu je charakteristické, že je vysoce reaktivní, a to v důsledku výše popsaného produkování elektronů, doplněné o ionty a radikály (hydroxylové radikály), čímž je umožněna oxidace látek způsobujících zápach.

Uspořádání plazmové technologie  - jedno, zda pro privátní nebo komerčním využití – stojí vždy na stejném principu:

Předčištění:

Dva takzvané předčišťovací filtry, t.j. devítivrstvý tkaninový filtr (meshový filtr) spolu s vysoce savou houbou, která má stejný rozměr jako tkaninový filtr, zadrží hrubé nečistoty před dalšími stupni čištění. Následující elektrostatický filtr provede dodatečné odloučení tuků, které nebyly zachyceny při předčištění. Podtlak: EC-ventilátor (elektronicky nastavitelný, to znamená, že měnič frekvence není potřeba) vytváří potřebný podtlak a zároveň zajišťuje laminární proudění vzduchu plazmovými moduly, které jsou nainstalovány dále.

Plazmová oxidace:

Plazmové moduly příp. elektrony produkují tzn. plazmu a vyvolají oxidační proces u pachů příp. zbytkových látek obsažených v proudu odpadního vzduchu. (např. tuky)

Katalyzátor:

Aktivní uhlí vyvolá absorpci  zbytkových pachů a mastnot, které nebyly zoxidovány v plazmových modulech. Dále je pak ozón, který byl vytvořen v plazmových modulech, absorbován aktivním uhlím. V případě dobrého předčištění – mohou být patrony s aktivním uhlím používány velmi dlouhou dobu.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.