Dezinfekce ozónem

Ozón k dezinfekci vzduchu a povrchů

Systémy pro dezinfekci ozónem doplňují UV-C dezinfekci tím, že ozón jako těkavý plyn dezinfikuje i místa, jejichž dezinfekce není možno dosáhnout pomocí UV-C záření – např. proto, že oblast, která má být dezinfikována, není možné ozářit (vrhání stínu).

Výchozím bodem pro tento rozvoj bylo použití UV-C lamp s vlnovou délkou <200nm pro generování ozónu v průmyslových zařízeních pro odvod vzduchu pro eliminaci organických pachů a tuků. Ozón, nazývaný také aktivní kyslík, má tu vlastnost, že jako těkavý, nestabilní plyn, se vyznačuje vysokou reaktivitou s převážně organickými látkami obsaženými ve vzduchu. V rámci tohoto oxidačního procesu – nazývaného též fotokatalytická oxidace – se ozón zcela spotřebuje  a opět se rozpadne na kyslík. V rámci vědy se již tématem likvidace choroboplodných zárodků pomocí ozónu příp. jejími dopady na mikroorganismy zabývali mnohé instituty.

Proces fotokatalytické oxidace je metoda čištění vzduchu vypůjčená z okolního světa. Tak například v mimořádně horké a dusné dny je vzduch dusivý  a plný škodlivých látek z dopravy a průmyslu. Při bouřce, případně blescích,  které se pak tvoří, dochází v nízkých koncentracích k tvorbě ozónu, takže vzduch je poté vnímán opět jako jasný a čistý. Podobně je to také s čistotou vzduchu v různých výškách. Proto je i dnes astmatikům doporučováno, aby strávili dovolenou na horách, neboť ve vyšších výškách je ve vzduchu vyšší – i když velice nízká – koncentrace ozónu, která vede k tomu, že vzduch je ve srovnání s typickou „rovinou“ čistší  a jasnější. Hlášení v rádiu o vysoké koncentraci ozónu v horkých letních dnech není proto nic jiného než údaj o znečištění vzduchu, takže výrazu „ozón“ je hovorově přisuzována nesprávná Image. V rámci použití pro účely čištění odpadního vzduchu nebo při likvidaci choroboplodných zárodků se ozón – správně používaný – osvědčil jako efektivní a ekologická alternativa k chemickým procesům.

U likvidace choroboplodných zárodků ozónem se jedná  o techniku, při které se prostřednictvím řízeným způsobem vytvořeného UV- světla ve spojení s kyslíkem vytváří ve vzduchu ozón – metoda šetrná k životnímu prostředí, která je inspirována přírodou a při které nevznikají žádné nebezpečné vedlejší produkty jako oxidy dusíku. Jakmile se ozón dostane do kontaktu s mikroorganismy a samozřejmě i s molekulami zápachu, rozpadá se a jako vedlejší produkt vzniká kyslík. Čerstvá vůně po použití dezinfekce ozónem připomíná vůni vzduchu po bouřce a podtrhuje  přirozenost tohoto způsobu  čištění vzduchu. Za zmínku v této souvislosti stojí to, že ozón se vyrábí výhradně prostřednictvím určité vlnové délky světla, a tím tedy předcházíme vzniku oxidů dusíku, které vznikají při výrobě ozónu pomocí vysokého napětí.

Další vědecké studie týkající se tématu dezinfekce ozónem najdete na:

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.