Membránová technika

U membránové techniky proudí provozní nebo odpadní voda pod tlakem přes speciálně vyvinuté technické membrány z keramiky nebo plastu, které fungují podobně jako filtr. Na membráně dochází k oddělování látek od tekutiny.

Provozní voda je opakovaně přečerpávána oběhovým čerpadlem do membránového modulu  a přetéká na povrch ultrafiltračních membrán. Keramická trubková membrána, speciálně zvolená pro daný účel filtrace, nechá projít vodu, zadrží však makromolekuly a částice. Provozní voda prostupuje membránou pod tlakem, kolmo ke směru přepadu, a vyčištěná odtéká do filtrační nádoby.

Vlastnosti:

  • Úprava provozní vody k čištění a recyklaci provozní vody, jakož i zpětné získávání využitelných materiálů
  • Oddělení rozpuštěných a nerozpuštěných organických makromolekul a partikulárních složek
  • Nahromadění využitelných látek jako jsou krev, denaturovaný škrob, zahušťovadla, fermentační médium a O/V emulze
  • Čistící filtrace vodných roztoků
  • Snížení nákladů a optimalizace výrobních procesů

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.