Dezinfekce ozónem voda

Žádná oblast potravinářské výroby není tak citlivá jako zpracování masných, rybích a zeleninových výrobků. Odstraňování organických nečistot, choroboplodných zárodků a pachů je počínajíc produkcí, přes získávání a zpracování až po úpravu předpokladem vysoké kvality a dodržování nízké míry výskytu choroboplodných zárodků.

U všech výrobků, nejen u těch, které se ke konečnému spotřebiteli dostávají syrové, je boj zaměřen nejen na choroboplodné zárodky v přívodu vzduchu a ve vzduchu v místnostech, ale i na povrchy a zpracovatelské stroje v oblasti zpracování potravin, jakož i na obalové materiály, aby bylo dosaženo co možná nejdelší doby trvanlivosti. Pro čištění povrchů, ale i pro úpravu průmyslové oplachové a roztáté vody, mohou být použity systémy ozonizace vody, které zničí až 99,9 % vyskytujících se mikroorganismů.

Když ozón upravený vodou přijde do styku s povrchy, které mají být dezinfikovány, přenese svůj třetí atom na tento materiál. Tím dojde k oxidaci či spálení bakterií, virů nebo jiných nečistot. Při použití dezinfekce vodou upravenou ozónem nevzniká žádný odpad – jediným odpadem je kyslík, který se dostává do atmosféry. Voda upravená ozónem je v rámci použití, t.j. čištění povrchů, neustávající proces, přičemž se používá buď elektrických výbojů se suchým vzduchem nebo ozáření suchého vzduchu ultrafialovým světlem, aby došlo k přeměně kyslíku na ozón. Ozón je velice efektivní dezinfekční prostředek, protože je vysoce reaktivní. Rychle se však rozkládá. Z tohoto důvodu může být smysluplné doplnit ozónovou dezinfekci chlórem nebo jiným dezinfekčním prostředkem. Použití ozónu k dezinfekci povrchů – právě v potravinářském průmyslu – drasticky snižuje množství  chemikálií  dosud používaných k dezinfekci. V rámci dezinfekce ozónem nevznikají žádné pachy ani zabarvení. Dále nemůže dojít ke změně chuti – a to v žádné formě – chutě se ani nemohou přenášet.

Ozón nepoškozuje lidskou kůži, ani nezatěžuje povrchy příp. potravinářské stroje, které je třeba vyčistit. Ozón čistí výrazně rychleji a efektivněji než chlór a – nedochází ke vzniku žádných odpadních látek kromě kyslíku. Dále se – v závislosti na použitých chemikáliích- zabrání vzniku pěny a šmouh.

Výhody/použití

  • Zničení choroboplodných zárodků vodou obohacenou ozónem u povrchů a zpracovatelských strojů
  • Výrazné prodloužení doby trvanlivosti potravin v kombinaci s dodatečnou bezpečností postupů
  • Hygienizace vody na mytí či oplachové vody určené pro výrobky samotné, např. ovoce nebo zeleninu

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.