Zařízení na úpravu vzduchu pomocí ozónu – pro odlučovače tuků

Zařízení na úpravu vzduchu pomocí ozónu – pro odlučovače tuků

Odstranění pachů a organicky zatížené odpadní vody oxidací s ozónem (vyrábí se pomocí UV-C záření)

VLASTNOSTI

  • Zařízení určené k ozonování odpadní vody a tukových odlučovačů / separátorů
  • Efektivně ničí mikroorganismy a organické sloučeniny, které jsou příčinou zápachu
  • Redukuje objem tuků a olejů, rovněž ve formě emulze

OBLASTI VYUŽITÍ

  • Odlučovače tuků ve velkokuchyních, gastronomických provozech, masnách a dalších provozech na zpracování masa

PŘEHLED VÝHOD

  • Efektivní redukce zápachu
  • Snížení hodnot CSB (hodnota určující sumu všech oxidovatelných látek, které jsou ve vodě) a BSB5 (množství kyslíku, které je potřebné k biotickému odbourávání organických látek obsažených ve vodě, za určitých podmínek a během určité doby)
  • Žádné zbytky (např. oxid dusnatý)
  • Zařízení je možno instalovat do všech stávajících tukových separátorů
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

UV-C zářením vyrobený ozón je pomocí stlačeného/tlakového vzduchu dopraven/vháněn do odlučovače tuků a je přes difuzér dopraven do odpadní vody. Ozón vypůsobí oxidaci organických substancí ve vodě. Jsou zničeny mikroorganismy a organické sloučeniny odpovědné za tvorbu zápachu. Zoxiduje i část tuků. Kal / bahno, které se tímto procesem vytvoří, vystoupá na povrch a je odloučen/o spolu se zbylým tukem.

TECHNICKÁ DATA

Vedení plynu: PUR hadice, pozinkovaná ocelová trubka
Opláštění zářičů: ušlechtilá ocel

PROVOZNÍ NÁKLADY
TECHNICKÁ DATA
PROVOZ
Provozní hodiny trubic
8.000
Jmenovitý výkon zářiče
UV-C trubice, 39 W
Instalovaný příkon /odebíraný příkon ve wattech
280
Síťové napětí
230 V ± 10 %, 50 ... 60 Hz

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.