Ultrafiltrační zařízení

Ultrafiltrační zařízení

Čištění provozní vody, klarifikace vodných roztoků, zpětné získávání využitelných látek membránovou technologií

Úprava provozní vody pomocí ultrafiltrace za použití keramické membrány. Partikulární látky a molekuly s dlouhým řetězcem jsou odděleny od vody a koncentrovány.

VÝHODY:

 • Snížení množství choroboplodných zárodků
 • Provozní voda může cirkulovat při vyšších teplotách
 • Díky cirkulaci je možná úspora vody a energie

VLASTNOSTI

 • Z provozní vody odděluje rozpuštěné a nerozpuštěné organické makromolekuly (např. barviva) a částice
 • Snižuje hodnoty CSB (chemická spotřeba kyslíku), BSB5 (biochemická spotřeba kyslíku 5) a TOC (celkový obsah organického uhlíku) v provozní vodě až o 99,5%
 • Koncentruje využitelné látky jako denaturovaný škrob, zahušťovadla, krev a fermenty (Fermenter) obsažené v provozní vodě, odděluje emulze O/V
 • Tvořící se krycí vrstva (= sekundární filtrační vrstva) na povrchu membrány zůstává díky rychlosti přetékající vody téměř konstantní, z toho plyne také téměř konstantní výkon filtrace
 • Automatické čištění technologií CIP nebo SIP
 • Lze kombinovat se zařízením pro reverzní osmózu

PŘEHLED VÝHOD

 • Snížení nákladů na energie a odpadní vodu
 • Provozní teploty možné do 90°C, možné hodnoty pH mezi 1,5 a 14
 • Možná kontinuální a diskontinuální technologie procesu
 • Pro zajištění procesu jsou k dispozici laboratorní a poloprovozní zařízení

OBLASTI VYUŽITÍ

 • Potravinářská výroba (např. jatky, zpracování masa)
 • Kosmetika, chemický průmysl
 • Textilní průmysl, výroba koberců a prádelny
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

Provozní voda je oběhovým čerpadlem opakovaně přečerpávána z nádrže do membránového modulu  a teče přes povrch ultrafiltračních membrán. Keramická trubková membrána, speciálně zvolená pro daný účel filtrace, propustí vodu, zadrží však makromolekuly a částice. Provozní voda prostupuje membránou pod tlakem, kolmo (příčně) ke směru přepadu vody, a vyčištěná odtéká do filtrační nádoby.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.