Reverzní osmóza příp. nanofiltrační zařízení

Reverzní osmóza příp. nanofiltrační zařízení

Čištění provozní vody, výroba super čisté vody, zpětné získávání využitelných látek pomocí membránové technologie

VLASTNOSTI

 • z provozní vody odděluje organické sloučeniny, lipofilní látky a anorganické soli
 • Koncentruje provozní roztoky, např. syrovátku
 • Snižuje hodnoty CSB (chemická spotřeba kyslíku), BSB5 (biochemická spotřeba kyslíku 5) a TOC (celkový obsah organického uhlíku) v provozní vodě až o 99,5%
 • Lze kombinovat s ultrafiltračním zařízením
 • Automatické čištění technologií CIP
 • Pro extrémně nízkou vodivost lze použít i elektrodeionizační modul (EDI)

OBLASTI VYUŽITÍ

 • Výroba potravin (např. jatky, zpracování masa)
 • Kosmetika, chemický průmysl
 • Textilní průmysl, výroba koberců a prádelny
 • Výroba páry – kotelny

PŘEHLED VÝHOD

 • Snížení nákladů na energie a odpadní vodu
 • Možná kontinuální a diskontinuální technologie procesu
 • Pro zajištění procesu jsou k dispozici laboratorní a poloprovozní zařízení
 • Reverzní osmóza: nižší koncentrace soli v odpadní vodě, nižší spotřeba chemikálií než u iontového výměníku
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

Provozní voda je vedena přes spirálově vinuté polymerní membrány. Tyto pod tlakem propustí vodu (permeát), zadrží však organické a anorganické substance. Podle toho, co je třeba oddělit, se použije buď reverzní osmózy nebo nanofiltračních modulů. Surová voda je přečerpána z předlohové nádrže přes těsnění do membránového modulu, zde teče přes povrch membrány a vyčištěná odtéká  trubkou určenou pro permeát  do  nádrže permeátu.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.