Přiváděný vzduch pro potravinářský průmysl

Přiváděný vzduch pro potravinářský průmysl

Modul určený pro dezinfekci přiváděného vzduchu pro potravinářský průmysl

Odstranění mikroorganismů, které se tvoří uvnitř ventilačních kanálů nebo pronikají zvnějšku – redukce počtu choroboplodných zárodků prostřednictvím UV-C lampy.

VLASTNOSTI

Zařízení na dezinfekci vzduchu pro likvidaci choroboplodných zárodků proudu vzduchu v centrálních klimatizacích a ventilačních systémech
 • Efektivně ničí bakterie, viry, kvasinky a spory plísní vyskytující se v přiváděném vzduchu
 • Chrání zaměstnance před patogeny
 • Zvyšuje trvanlivost potravin
 • Všechny díly jsou odolné vůči UV

OBLASTI VYUŽITÍ

 • Klimatizace a ventilační zařízení ve výrobních provozech, administrativních budovách, veřejných budovách, sociálních zařízeních, hotelech, na výletních lodích atd.

PŘEHLED VÝHOD

 • Nedochází k chybným šaržím
 • Snížení nemocnosti
 • U choroboplodných zárodků nevzniká rezistence
 • Žádné použití chemikálií nebo filtrů
 • Nevznikají zbytkové látky (např. oxidy dusíku)
 • Nízké provozní náklady
 • Nízká spotřeba el. energie
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

Nasávaný vnější vzduch je veden modulem klimatizační šachty přes UV-C vysokovýkonný zářič. Tyto rtuťové – nízkotlaké lampy vyzařují UV-C záření o vlnové délce přesně 253,7 nm, jde o spektrální čáru, která spolehlivě ničí choroboplodné zárodky. Tak dochází k odstranění mikroorganismů pronikajících zvnějšku a zároveň je celý ventilační systém udržován bez choroboplodných mikroorganismů.

TECHNICKÁ DATA

FUNKCE
POUZDRO/KRYT
PROVOZNÍ NÁKLADY
TECHNICKÁ DATA
PROVOZ
Objem vzduchu v m³/h
100 –100.000 m3/h
Materiál krytu
ušlechtilá ocel nebo galvanizovaný
Provozní hodiny trubic
po 12.000 –16.000 provozních hodin
Jmenovitý výkon zářiče
UV-C- vysokovýkonný zářič (bez tvorby ozónu)
Síťové napětí
230 V ± 10 %, 50 … 60 Hz

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.