Pračka odpadního vzduchu s následnou fotokatalýzou

Pračka odpadního vzduchu s následnou fotokatalýzou

Čištění odpadního vzduchu pomocí plně automatizovaných praček odpadního vzduchu a následnou fotokatalýzou

Popis čištění odpadního vzduchu ve 4 krocích:

 1. Odstranění rozpustných částí
 2. Rozštěpení sloučenin uhlíku pomocí UV-C světla a tvorba ozónu a jiných radikálů
 3. Reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami resp. oxidace sloučenin uhlíku
 4. Dočištění zbylých pachů a eliminace zbylého ozónu
VLASTNOSTI
 • Čištění odpadního vzduchu z udírenských pecí pomocí automatizovaných praček odpadního vzduchu a následné fotokatalýzy
 • Čistící systém vhodný pro odpadní vzduch silně zatížený dehtem
 • Metoda efektivně ničí organické částice a částice, které jsou nositeli zápachu v odpadním vzduchu
 • Efektivní odloučení částí obsahujících dehet – nedochází k nasáknutí dalších komponentů
 • Automatizovaný čistící systém CIP (CIP machines & cleaning-in-place - sanitační stanice slouží k dokonalému vyčištění strojního zařízení a potrubních systémů) pro pračky odpadního vzduchu a zařízení fungující na bázi UV-C/ozónu
 • Prokázaná efektivita, resp. dodržování TA-Luft (všeobecný předpis spolkového zákona o imisích)
OBLASTI VYUŽITÍ
 • Horký a studený kouř z udírenských pecí (dehet, C –uhlík celkem)
 • Jateční provozy / zemědělství (amoniak, zápach)
 • Průmysl zabezpečující likvidaci odpadu / biomasa (amoniak, zápach)
 • Výroba hnojiv (amoniak, zápach)
PŘEHLED VÝHOD
 • 100% bezpečnost provozu zařízení
 • Dodržování úředních nařízení (všeobecný předpis spolkového zákona o imisích, C celkem, pachové limity)
 • Snížené provozní náklady a náklady na údržbu, nižší spotřeba energie v porovnání s termickým dodatečným spalováním (2000 cbm/h odpovídají cca 13 KW spotřebě energie včetně veškerých větráků/ventilátorů)
 • V procesech spalování nevzniká CO2
 • Nejsou nutné náklady na roční přezkušování jako při využívání metody termického dodatečného spalování
 • Systém zapnutí/vypnutí; uvedenému zařízení nevadí kolísání zatížení
 • Zařízení je prostorově úsporné, instalace je možná na střeše – z důvodu nízké hmotnosti a odolnosti proti mrazu
 • Cílené odvádění organických zbytků, resp. dehtu
 • Nejsou používány chemikálie
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

Během procesu uzení vznikají vysoké imise pachů spolu s velkým objemem dehtu. Zpravidla jsou v provozu různé udírenské komory v různých časech. V závislosti na příslušném programu uzení se otevírají ventilační klapky jednotlivých udírenských komor v různých časech. Pro udírenský proces je přitom nutné dodržení minimálního podtlaku.

Minimální podtlak je dodržen prostřednictvím ventilátoru zabudovaného na pračce. Odpadní vzduch z tohoto procesu je upravován nejprve pračkou. Vzniklé organické části proudu odpadního vzduchu jsou odváděny separátně. V závislosti na procesu je možné mycí vodu využít i po delší dobu. Na konci definovaného časového úseku čistící systém vysadí. Pračka se vyprázdní a vyčistí, aniž by bylo třeba jakýchkoli dalších manuálních prací. Stav pračky může být vizualizován pomocí internetového připojení v kanceláři vedení procesu.

Po vyčištění pračky je dehtu zbavený odpadní vzduch pročištěn metodou čištění vzduchu. Přitom proudí odpadní vzduch přes speciální trubice (fotozonové lampy), produkující UV-C světlo. Jejich záření štěpí organické řetězce molekul a přeměňuje přírodní kyslík (O2) na aktivní kyslík (O3), který se spojí s nositeli pachů, obsažených v odpadním vzduchu: organické substance a substance, které jsou příčinou zápachu, zoxidují. Fotokatalytické odbourávací/čistící procesy na povrchu připojeného katalyzátoru účinně zničí zbylé pachové látky. Všechny zbytky jsou biologicky zcela odbouratelné a jsou odvedeny spolu s odpadním vzduchem.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.