Plasma Odor Control mini

Plasma Odor Control mini

Redukce pachů pomocí řízení ozonu přes bypass

Čištění silně pachem zatíženého průmyslového odpadního vzduchu na bázi ozónu a aktivovaných kyslíkových iontů. Ozón a aktivované kyslíkové ionty se vyrobí v přístroji Plasma Odor Control a pak jsou ventilátorem systému odpadního vzduchu přímo vysávány do odvodního kanálu. Substance obsahující pachy zoxidují.

VLASTNOSTI

 • Čistící přístroj pro silně páchnoucí gastronomický odpadní vzduch
 • Spolehlivě eliminuje substance, které jsou nositeli pachů
 • Jednoduchá montáž na stěnu v blízkosti odvodního kanálu; stávající systémy na odvádění odpadního vzduchu lze bez problémů dovybavit tímto systémem
 • Obzvláště prostorově úsporné, lehké a kompaktní zařízení
 • Neškodí životnímu prostředí, neprodukuje N0x
 • Zařízení není hlučné
 • Možno zkombinovat s aktivními uhlíkovými filtry nebo jinými katalyzátorovými systémy
 • Certifikáty: CE, testováno podle EN 13725:2003

OBLASTI VYUŽITÍ

 • Restaurace
 • Hospody
 • Stánky s občerstvením
 • Prostory sloužící k odlučování tuků
 • Toalety
 • Prostory sloužící k třídění, nebo odkládání odpadu

PŘEHLED VÝHOD

 • Odstranění pachů
 • Zlepšení kvality vzduchu u výpustě vzduchu
 • Malé investiční, provozní a energetické náklady
 • Využitelné flexibilně, četné možnosti využití
 • Velmi nízké náklady na údržbu
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

Při použití metody ozónového čištění vzduchu se ozón ventilátorem systému odpadního vzduchu nasaje a proudí přímo do odvodního kanálu. Zde se ozón spojí s pachy obsaženými v odpadním vzduchu: substance, které jsou nositeli pachu, zoxidují. Zbytky (CO2, vodní pára) jsou odvedeny s proudem odpadního vzduchu, zbylý ozón se zpátky přemění na kyslík.

TECHNICKÁ DATA

POUZDRO/KRYT
PROVOZ
Šířka v mm
185
Výška v mm
307
Délka v mm
348
Hmotnost přístroje v kg
10
Bezpečnostní zařízení
ochranný vypínač 5-A nutný; zabudovaná kontrolka tlaku; bezpečnostní vypnutí
Instalovaný příkon /odebíraný příkon ve wattech
do 250
Síťové napětí
230 voltů

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.