Ozónové řízení a ozónový senzor

Ozónové řízení a ozónový senzor

Production Pollution Control (PPC) – ozonování s řízením ozónu a měřením ozónu

V rámci dezinfekce ozónem (PPC) vzniká za kontrolovatelných podmínek UV světlo, které ve spojení s přírodním kyslíkem produkuje ve vzduchu čistý ozón bez oxidů dusíku. Ozón má tu vlastnost, že se dokáže spojit s organickými osmogeny (pachové látky) a s nimi zoxidovat. Při tomto procesu jsou zničeny i mikroorganismy jako choroboplodné zárodky, bakterie a houby, obsažené ve vzduchu a na povrchu. Jako zbytkový produkt po oxidaci vzniká opět kyslík – nevznikají žádné vedlejší škodlivé produkty.

VÝSLEDEK

 • Doba amortizace < 2 roky
 • Rozsáhlé průzkumy a posudky potvrzují účinnost systému

Další informace naleznete ve validační zprávě „Laboratoře mikrobiologie a hygieny v Hoyerswerde“, týkající se účinků ozónu na redukci choroboplodných zárodků vůči nejrůznějším mikroorganismům. Celkově byl prokázán antimikrobiologický, baktericidní (usmrcující bakterie) účinek ozónu na choroboplodné zárodky aspergillus, MRSA staphilococcus aureus a eschirichia coli.

OBLASTI VYUŽITÍ

 • Redukce choroboplodných zárodků v mrazničkách pomocí ozonování mrazících linek
 • Výrazně lepší vzhled a delší trvanlivost pomocí dezinfekce výrobních hal ozónem
 • Uskladnění v prostorách s redukovaným množstvím choroboplodných zárodků
 • Dezinfekce stájí před ustájením zvířat

PŘEHLED VÝHOD

 • Výrazné úspory oproti běžným způsobům dezinfekce
 • Výrazné snížení pracovní náročnosti – bezpečnost pro zaměstnance
 • Snížení spotřeby vody – malá tvorba kondenzátů
 • Výrazné snížení nákladů na energii (ohřev vody na min. 65°C)
 • Žádné chemikálie – žádná koroze zapříčiněná chlorem v průběhu parné fáze
 • Vysoká spolehlivost při dezinfekci
 • Zkrácený výpadek výrobního času – čas sušení během regulérního procesu mytí spadá do doby ozonování
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

V případě, že je třeba dezinfikovat vnitřní vzduch a povrchy, vyrobí se větší množství ozónu. Protože zatímco jednoduše strukturované mikroorganismy vykazují vysokou citlivost na ozón a dají se snadno zničit malou dávkou ozónu, jsou na zničení hub a výtrusů potřeba výrazně vyšší dávky ozónu.

Pruduction Pollution Control (PPC-Kit) se skládá z UV-C/ozónového systému, který je dimenzován na vnitřní objem, dále se skládá ze systému řízení ozónu a ozónového senzoru a automatického mechanismu na zamčení/zablokování dveří.

Aby se nastartovala produkce ozónu, spustí se zařízení pomocí tlačítek, která jsou v menu na displeji. Předpokladem uvolnění je zamčení/zablokování dveří. Následně je nastavena doba působení a koncentrace ozónu. Obsah ozónu se dodržuje řízením v rámci nastavených minimálních a maximálních hranic, po dobu trvání, která je rovněž nastavena. Zelená LED dioda „Ein/On“  v přední části pouzdra signalizuje provoz UV-C/ozónového systému. Přes kontakt relé je signalizována bezporuchovost (kontakt relé je zavřený). Třemi 24 voltovými výstupy, které jsou určené pro připojení hlásiče, se ukazuje aktuální stav provozu výroby ozónu:

 • Zelená: do prostoru je možno vstoupit: koncentrace ozónu se pohybuje pod hranicí 0,06 ppm
 • Žlutá: výroba ozónu / aktivace nebo konec /odeznění
 • Červená: ozonování: koncentrace ozónu se pohybuje v rámci nastavených hranic.

Během ozonování se do prostoru nesmí vstupovat! Při výskytu nějaké poruchy, např. otevření dveřního kontaktu, hlášení o poruše ozónového generátoru nebo defekt ozónového senzoru, pak je přes odpovídající LED diodu signalizováno hromadné hlášení o poruchách v obslužné jednotce.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.