Cleanair Plasma 1500-10000

Cleanair Plasma 1500-10000

CleanAir Plasma – CAP 1500 – 10000 cbm/h – zařízení na čištění kuchyňského odpadního vzduchu

Zařízení CleanAir plasma CAP jsou koncipována pro odstranění pachů a výparů. Všechna CAP zařízení mají integrovaný EC ventilátor a jsou vybavena NTP (NTP-nízkoteplotní plazma) plazmovou technologií. Vedle skříňového rozvaděče instalovaného u zařízení je zařízení sériově dodáváno včetně nástěnného obslužného dílu k zapnutí a vypnutí a včetně dvoustupňového větráku.

Technologie CleanAir plasma funguje na bázi fyzikálního principu nízkoteplotního plazmatu (NTP-Plasma) a pracuje zcela bez použití chemie. Inovativní kombinace z více stupňů filtrů odstraňuje tuk a pachy.

CAP zařízení garantuje efektivní odstranění pachů jako kompaktní jednotka na čištění odpadního vzduchu, kterou je možno umístit jak ve vnitřních, tak venkovních prostorech. V první komoře/síni se nacházejí „předfiltry“, elektrostatické filtry a ventilátory, následují plazmatické jednotky, umístěné v druhé komoře/síni. Ve třetí komoře působí aktivní uhlíKompaktní jednotka je jako standardizovaný přístroj k dodání v různých velikostech od 1500 do 10000 cbm/h. Protože odpadní vzduch po procesu vyčištění neobsahuje téměř žádné pachy, může být odváděn přímo ven. V případě tohoto systému není třeba žádného složitého, technicky náročného systému odvádění odpadního vzduchu, ani sítě kanálů/průduchů.

Vícestupňový systém s „předfiltry“, elektrostatickými filtry, plazmatickými elektrodami a následně zařazenými náplněmi s aktivním uhlím garantuje velmi efektivní čištění odpadního vzduchu. Na předfiltry a elektrostatické filtry navazuje ventilátor.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.