Clean Grill Air – CGA

Clean Grill Air – CGA

Čistící zařízení CGA je určené obzvláště na odloučení částic, sazí a kouře z grilovacích zařízení na dřevěné uhlí. Rovněž u ostatních zařízení na čištění odpadního vzduchu je zařízení CGA určeno k tomu, aby se výrazně redukovalo množství usazenin

Systém funguje na bázi recirkulace vody, která čistí kouř, tuky a částice sazí. Pomocí čerpadla se čerpá voda, přitom má zařízení spotřebu vody jen 40 l/h (při tlaku vody 3 bary). Mycí systém je zkonstruován kompaktně. Zařízení je kromě toho vybaveno mechanickými filtry a vodními odlučovacími filtry z ušlechtilé oceli. Kontrolní/inspekční dveře, které se nacházejí na přední straně zařízení, umožňují snadnou výměnu filtru.

VLASTNOSTI

 • Odloučení / separování cca 95% částic sazí
 • Redukce cca 30% pachů
 • Snížení teploty odpadního vzduchu z cca 100 na 50° C
 • Ztráta tlaku cca 70 Pa (při max. 6m/s)
 • Spotřeba vody: 40 l /h při tlaku vody 3 bary

OBJEM DODÁVKY

 • Mycí systém s čerpadlem na motorový pohon
 • Filtr z ušlechtilé oceli
 • Filtr na separování tuků z ušlechtilé oceli
 • Trysky z ušlechtilé oceli
 • Elektrické granulátové napájení s žáruvzdornou ochranou čerpadla (do 250 stupňů)
 • Odtokové vedení k trubce na odpadní vodu – výstražné světlo jako ukazatel stavu vody

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.