CKA Digestoř

CKA Digestoř

Systém k čištění odpadního vzduchu – k zabudování do odsavače par (digestoře) – co nejblíže u zdroje vzniku

Účinné a hospodárné řešení nabízí CKA systém- Clean Kitchen Air. Odpadní vzduch zatížený tukem nad místem, kde se vaří, se průchodem tukového filtru vzduchu čistí. Organické substance, obsahující tuky a pachy se „zastudena spalují“. Tukové usazeniny v odvodním systému odpadního vzduchu se významně redukují, nebezpečí požáru je minimalizováno.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
 • Stabilita: rámy chrání trubice před prasknutím
 • Optimální využití UV-světla: rámy propouštějí světlo
 • Ochrana proti vlhkosti: rámy a zástrčky / kolíky jsou v provedení IP 65 a snesou vysokou vlhkost vzduchu
 • Kvalitní, chlazené EVG: elektronické předřadníky – nacházejí se vně rámu v pouzdře, chráněny před teplem, vlhkem a tukem; mají dlouhou životnost a jsou chlazeny ventilátorem
 • Jednoduchá údržba: snadná výměna trubic a předřadníků
 • Jednoduchá manipulace: snadná údržba a vyjmutí modulů z digestoře díky kvalitnímu spojení zásuvek v provedení IP-65 a komfortnímu upevnění
 • Bezpečnost: řídící skříň garantuje bezpečnost podle DIN 18869-7 a automatické zapnutí a vypnutí (minimální závislost na personálu)
Mnoho dobrých důvodů pro zařízení oxytec

Fundované know-how

 • Průkopník technologie
 • Možnost přizpůsobení a dimenzování od r. 1996
 • Možnost realizace různých řešení (využití v potravinářském průmyslu, odvětvích zabývajících se likvidací odpadů a výrobou biopaliv, permanentní vývoj)
 • Garantovaná a oficiálně doložitelná redukce pachů cca 95%

Technický náskok

 • Kvalitní a provozně bezpečné systémy
 • Kvalita a performance fotozonových trubic
 • Vysoká životnost fotozonových trubic
 • Řídící a bezpečnostní technika, která odpovídá normám DIN
 • Skříňový rozvaděč (přezkoušen TÜV- technické kontrolní sdružení), UL-osvědčení (UL-Underwriters Laboratories – přezkušuje a certifikuje produkty z hlediska bezpečnosti)
 • Spokojení zákazníci, kteří se přesvědčili o zničení tukových usazenin z následně vymontovaných ochranných klapek proti požáru
 • Reference ve všech německých a evropských metropolích
 • Různá gastronomická zařízení (více referencí na požádání)
VLASTNOSTI

Čistící systém pro odpadní vzduch silně zatížený zápachem a tukem

 • Efektivně ničí organické částice odpadního vzduchu, obsahující tuk a zápach
 • Zařízení je určeno pro digestoře, odvětrávané stropy a větrací kanály, jakož i systémy front-cooking (forma zážitkové gastronomie, při níž hosté mohou sledovat kuchaře v otevřené či prosklené kuchyni) v každé velikosti a pro nejrůznější využití
 • Testováno TÜV, v provedení podle DIN 18869-7 a certifikováno CE
 • Možno instalovat do stávajících zařízení
OBLASTI VYUŽITÍ
 • Velkokuchyně
 • Restaurace fast-food, stánky s občerstvením
 • Systémy Front-cooking
 • Pekárny
PŘEHLED VÝHOD
 • Výrazné zvýšení ochrany proti požáru
 • Zařízení odpadního vzduchu zůstává dlouhodobě bez tukových usazenin
 • Zlepšení kvality vzduchu i v okolí budovy
 • Efektivní zničení bakterií a plísní
 • Výrazné snížení nákladů na čištění a údržbu
 • Delší životnost zařízení odpadního vzduchu
 • Možné zpětné využití kuchyňského odpadního vzduchu k vyhřívání
 • Všechny zbytky jsou 100% biologicky odbouratelné
 • Také starší tukové usazeniny jsou zlikvidovány
 • Možná instalace i do starších zařízení odpadního vzduchu
OBJEM DODÁVKY

Konstrukční díly, které jsou standardně součástí dodávky firmy Oxytec:

 • Rám s fotozonovými trubicemi (moduly) a integrovanými předřazenými přístroji
 • Kabel k propojení modulu a skříňového rozvaděče (standardní délka: 2,0m)
 • Bezpečnostní vypínač s přítlačnými válci s pružným podepřením
 • Kontrolka tlaku
 • Skříňový rozvaděč typ CKA, tzn. řídící modul pro montáž v mezistropním prostoru a malý obslužný díl pro nástěnnou montáž
 • Bezpečnostní lepidlo na odsavač par
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ
 1. Odpadní vzduch obsahující vodní páru prochází tukovým filtrem digestoře.
 2. Fotozonové trubice produkující UV-C světlo přeměňují kyslík na ozón.
 3. Díky ozónu tuk a nosiče zápachu zoxidují.
 4. Ventilační systém a kanál zůstanou bez usazenin tuku a zápachu.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.