Čistící zařízení na bázi UV-C/ozónu pro průmyslový odpadní vzduch

Čistící zařízení na bázi UV-C/ozónu pro průmyslový odpadní vzduch

Čištění organicky a mikrobiologicky znečištěného průmyslového odpadního vzduchu - fotokatalytická oxidace UV-C/ozónem zařízení pro fotokatalytickou oxidaci

VLASTNOSTI

 • Čistící systém speciálně vyvinutý pro čištění průmyslového odpadního vzduchu, který je silně zatížen pachy a organickými látkami
 • Efektivně ničí organické substance a substance, které jsou nositeli zápachu, jakož i choroboplodné zárodky v odpadním vzduchu
 • Nereaguje na výkyvy zátěže
 • Odolné proti vysoké vlhkosti vzduchu
 • Automatický systém čištění CIP pro UV-C-/ozónové trubice
 • Působí i při znečištění DMS a H2S

OBLASTI VYUŽITÍ

 • Potravinářský průmysl
 • Čističky
 • Zpracování rozpouštědel
 • Farmaceutický průmysl
 • Kafilerie
 • Kompostovací zařízení
 • Zpracování zbytků jídel
 • Lisovny olejů
 • Výroba bioplynu

PŘEHLED VÝHOD

 • Dodržování legislativních požadavků (TA-Luft, celkový C, kritéria týkající se obsahu zápachu).
 • Výrazně nižší instalační náklady při výrazně větší efektivitě ve srovnání s použitím termického procesu spalování atd.
 • Výrazné snížení provozních nákladů a nákladů na údržbu
 • Systém (zapnuto/vypnuto) - nereaguje na výkyvy zátěže
 • Nízké konstrukční náklady
 • Nízké nároky na prostor, díky malé hmotnosti a odolnosti proti mrazu možná instalace na střechu
 • Jednoduchá instalace, lze bez problému dovybavit
 • Žádné použití chemikálií, žádné znečištění odpadních vod
 • Všechny zbytkové látky jsou 100 % biologicky rozložitelné
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

Při metodě čištění vzduchu na bázi UV-C-/ozónu proudí odpadní vzduch přes speciální trubice produkující UV-C světlo (fotozonové lampy). Jejich záření štěpí řetězce organických molekul a přeměňuje přírodní kyslík (O2) na aktivní kyslík (O3), který se spojí s nositeli pachů obsaženými v odpadním vzduchu: organické substance a substance, které jsou nositeli zápachu, jsou zoxidovány. Zbytkové látky jsou zcela biologicky rozložitelné a jsou odnášeny proudem odpadního vzduchu. Oxytec zaručuje snížení zápachu ve výši 95 % a celkový obsah C pod 50 mg/cbm dle TA-Luft. Tato zařízení lze úspěšně použít v oblasti odstraňování u odpadního vzduchu z čističek a nádrží pro kvašení, ze sušení kalu, kafilérií, zařízení na výrobu bioplynu, v potravinářství a farmakologickém průmyslu, jakož i při zpracování rozpouštědel.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.