Čistící zařízení na bázi UV-C/ozónu pro odpadní vzduch s obsahem rozpouštědel

Čistící zařízení na bázi UV-C/ozónu pro odpadní vzduch s obsahem rozpouštědel

Čištění organicky znečištěného průmyslového odpadního vzduchu a vzduchu znečištěného rozpouštědly pomocí UV-C/ozónových zařízení pro fotokatalytickou oxidaci

VLASTNOSTI

 • Čistící systém speciálně vyvinutý pro čištění odpadního vzduchu, který je silně zatížen pachem a organickými látkami z procesů s obsahem rozpouštědel (lakování, tisk, nanášení nátěrů)
 • Efektivně ničí organické substance a substance, které jsou nositeli zápachu
 • Nereaguje na výkyvy zátěže
 • Odolné proti vysoké vlhkosti vzduchu
 • Automatický systém čištění CIP pro UV-C-/ozónové trubice

OBLASTI VYUŽITÍ

 • Odpadní vzduch ze sušiček z nejrůznějších organických procesů
 • Odpadní vzduch z chemických procesů, procesů nanášení, lakovacích linek
 • Odpadní vzduch laserového kouře
 • Odpadní vzduch s obsahem VOC
 • Odpadní vzduch s obsahem styrolů

PŘEHLED VÝHOD

 • Dodržování legislativních požadavků (TA-Luft, celkový C kritéria týkající se obsahu zápachu).
 • Výrazně nižší instalační náklady při výrazně větší efektivitě ve srovnání s použitím termického procesu spalování atd.
 • Výrazné snížení provozních nákladů a nákladů na údržbu
 • Systém (zapnuto/vypnuto) – není potřeba předehřátí jako u TNV (tepelného oxidátoru)
 • Nízké nároky na prostor, možná instalace na střechu
 • Jednoduchá instalace, lze bez problému dovybavit
 • Žádné použití chemikálií, žádné znečištění odpadních vod
 • Všechny zbytkové látky jsou 100 % biologicky rozložitelné
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

Při metodě čištění vzduchu na bázi UV-C-/ozónu proudí odpadní vzduch přes speciální trubice produkující UV-C světlo (fotozonové lampy). Jejich záření štěpí řetězce organických molekul a přeměňuje přírodní kyslík (O2) na aktivní kyslík (O3), který se pojí s nositeli pachů obsaženými v odpadním vzduchu: organické substance a substance, které jsou nositeli zápachu, jsou zoxidovány. Fotokatalytické procesy probíhající na povrchu připojeného katalyzátoru účinně ničí zbytky pachů.  Zbytkové látky jsou zcela biologicky rozložitelné a jsou odnášeny proudem odpadního vzduchu. Oxytec zaručuje snížení zápachu ve výši 95 % a celkový obsah C pod 50 mg/cbm dle TA-Luft.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.