Čistící zařízení na bázi UV-C/ozónu pro horký průmyslový odpadní vzduch

Čistící zařízení na bázi UV-C/ozónu pro horký průmyslový odpadní vzduch

Čištění horkého brýdového odpadního vzduchu (brýdových par) s obsahem tuků pomocí fotokatalytické oxidace.

VLASTNOSTI

 • Čistící systém speciálně vyvinutý pro horký, tukem a silným pachem zatížený odpadní vzduch z fritování nebo pečení v potravinářském průmyslu
 • Efektivně ničí organické částice, částice s obsahem tuku, a částice, které jsou nositeli zápachu
 • Udržuje ventilační kanály téměř bez mastnoty a zvyšuje tím protipožární ochranu
 • Jsou možné teploty nad 100°C
 • 100% odolné proti vlhkosti vzduchu
 • Automatický systém čištění CIP pro UV-C-/ozónové trubice

OBLASTI VYUŽITÍ

 • Fritovací zařízení, průmyslové pánve, teflonové trouby atd.

PŘEHLED VÝHOD

 • Dodržování legislativních požadavků (TA-Luft, celkový C<50 mg/cbm, kritéria týkající se obsahu zápachu – zpravidla redukce pachů mezi 85 a 97%).
 • Výrazné zvýšení protipožární ochrany
 • Výrazně nižší investiční náklady ve srovnání s použitím termického procesu spalování atd.
 • Snížení provozních nákladů a nákladů na údržbu – je vyčištěno >3000 cbm/h odpadního vzduch vznikajícího při fritování již ca. 15 KW – včetně ventilátoru
 • Systém (zapnuto/vypnuto)
 • Nízké konstrukční náklady
 • Nízké nároky na prostor, možná instalace na střechu
 • Jednoduchá instalace, lze bez problému dovybavit
 • Žádné použití chemikálií, žádné znečištění odpadních vod
 • Všechny zbytkové látky jsou 100 % biologicky rozložitelné
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

Při metodě čištění vzduchu fungující na bázi UV-C-/ozónu proudí odpadní vzduch po prostupu  tukovým filtrem (???) (Wirbelstromfilter) a po ochlazení sekundárním vzduchem přes speciální trubice produkující UV-C světlo (fotozonové lampy). Jejich záření štěpí řetězce tuků a přeměňuje přírodní kyslík (O2) na aktivní kyslík (O3), který se pojí s nositeli pachů obsaženými v odpadním vzduchu: organické substance, substance s obsahem tuku a substance, které jsou nositeli zápachu, jsou zoxidovány. Zbytkové látky jsou zcela biologicky rozložitelné a jsou odnášeny proudem odpadního vzduchu.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.