Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících

Voda ve skladovacích nádržích/ v zásobnících

Na základě mnohých zkušeností se provádí dezinfekce UV/úprava ozonem (ozonizace) nádrží na vodu pro nejrůznější použití. Dezinfekční systémy na bázi UV-C/ozónu nepoužívají žádné chemické prostředky.

Na vodu se zaměřujeme jako na potravinu z hlediska hygieny a rovněž jako na technickou procesní vodu ze skladovacích nádrží nebo cisteren. V nich, ale také v cirkulujících rozprašovacích zavlažovačích a chladicích věžích nacházejí mikroorganismy ideální podmínky k růstu. Chemické dezinfekční prostředky vedou k nežádoucím vedlejším efektům jako je koroze nebo tvorba pěny a dalšího zápachu. U ošetření vody metodou UV-C  se jedná o čistě fyzikální postup bez tvorby zbytků. Z hlediska nákladové efektivnosti je tato dezinfekční metoda rovněž víc než zajímavá. V závislosti na kontaminaci vody lze použít také ponorné zářiče fungující na bázi UV-C/ozón. Tvorba ozónu ve vodě vede k ještě rychlejšímu dezinfekčnímu efektu. Navíc lze rychle a jednoduše odstranit možný zápach unikající z nádrží.

    Please ask us your questions:

    Product Catalogue

    Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


    I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.