Voda v tukových odlučovačích

Voda v tukových odlučovačích

Efektivní eliminace zápachu a choroboplodných zárodků ze separátorů tuků

U dezinfekčního systému pomocí metody UV-C/ozónu resp. systémů ponorných zářičů se nemusí používat žádné chemické prostředky.

Mikroorganismy a nepříjemné zápachy vznikají právě u odlučovačů tuků v potravinářském průmyslu nebo také v gastronomii. Tam nachází ideální podmínky růstu. Chemické dezinfekční prostředky vedou k nežádoucím vedlejším efektům jako je koroze nebo tvorba pěny a dalšího zápachu. Tvorba ozónu v odlučovači tuku vede naproti tomu k rychlé dezinfekci a snížení zápachu. Tvorbě sirovodíku (sulfan) je použitím ponorných zářičů od počátku zamezeno. Jedná se přitom o čistě fyzikální postup bez tvorby zbytků.

    Please ask us your questions:

    Product Catalogue

    Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


    I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.