Procesní voda

Procesní voda

Úprava procesní vody k čištění a recyklaci procesní vody a zpětnému získání cenných látek/surovin

Membránový proces:

 • úprava procesní vody za účelem jejího vyčištění a recyklingu a zpětné získávání cenných látek
 • separace rozpuštěných a nerozpuštěných organických makromolekul a částic obsažených látek
 • nahromadění cenných látek jako je krev, denaturované škroby, zhušťovadla, fermentové výluhy a emulze O/W (oil-in-water)
 • čiřící filtrace vodnatých roztoků

OBLASTI VYUŽITÍ JSOU:

 • potravinářství
 • chemie a kosmetika
 • textilní průmysl, výroba koberců a prádelny

V potravinářském průmyslu jsou zvlášť zajímavá následující témata:

 • krevní plazma získaná z procesu zpracování/zužitkování těl zvířat
 • procesní voda z výroby např. šunky z kýty, játrové paštiky nebo salámů pomocí nasolení nebo vyuzení
 • odpadní voda z fritovacích procesů, která je z důvodu eliminace organické zátěže určená k odlehčení vlastní nebo veřejné čistírny odpadních vod
 • zajištění dodržování zadaných provozních parametrů

PŘÍKLADY Z PRAXE:

Tabulky:

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.