Úspory při hospodaření s vodou docílené úpravou provozní vody prostřednictvím UV -světla nebo membránovým procesem

Na základě mnohých zkušeností se upravuje procesní voda pomocí dezinfekce UV zářením, membránových technologií a ozonizace. Tato úprava nepoužívá chemické prostředky nebo termické postupy, umožňuje recyklaci vody a zpětné získávání cenných látek – tyto postupy úpravy vody tak přispívají k úspoře energie a čerstvé vody. Na vodu se zaměřujeme jako na potravinu z hlediska hygieny a rovněž jako na technickou procesní vodu. Mikroorganismy nacházejí v cirkulujících rozprašovacích zavlažovačích a chladících vežích ideální podmínky k růstu. Chemické dezinfekční prostředky vedou k nežádoucím vedlejším efektům jako je koroze nebo tvorba pěny a dalšího zápachu.

U úpravě vody metodou záření UV-C se jedná o čistě fyzikální postup bez tvorby zbytků. Z hlediska nákladové efektivnosti je tato dezinfekční metoda rovněž více než zajímavá.

Pro energeticky efektivní využití procesní vody se používá membránový postup, u kterého na základě separace pevných látek a vody může zůstat procesní voda se svou teplotou v oběhu, např. blanšírovací voda, takže není zapotřebí žádné další teplo.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.