Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech

Dezinfekce pomocí ozónu v hotelích, kancelářích a domácnostech

Prostory zbavené chorobopolodných zárodků a zápachu pomocí systémů fungujících na bázi UV-C/ozónu nebo plazmových systémů

Vědecké pozadí

Již v roce 1877 angličtí vědci zjišťují, že se mikroorganismy dále nerozmnožují, pokud jsou vystaveny slunečnímu světlu. Teprve pozdější výzkumy objasnily, že tento efekt vzniká neviditelným podílem slunečního záření, který se pohybuje mezi 100 a 280 nm a je v dnešní době znám jako ultrafialové záření s nízkou vlnovou délkou (UV-C). Tento objev umožnil odstranit z povrchů pevných těles a také ze vzduchu mikroorganismy. A to zcela bez chemických prostředků nebo vysokých teplot a také na místech, kde doposud nebylo možné provést dezinfekci nebo jen obtížně.

ZPŮSOB PŮSOBENÍ OZÓNU – FOTOKATALÝZA

Ozón má vlastnost slučovat se s organickými osmogeny (pachové látky) a tyto zoxidovat. Přitom jsou mikroorganismy, nacházející se ve vzduchu zbavovány účinku - na povrchu jako jsou zárodky, bakterie a výtrusy hub, a to zcela přirozenou cestou, jako je tomu při záření slunce. Zbytkový produkt po oxidaci je znovu kyslík, tedy čerstvý čistý vzduch. Protože je ozón při pokojové teplotě plynný, sterilizují se dokonale jak vzduch v místnosti, tak i povrchy – dokonce i na těžko přístupných místech, na která se nelze dostat chemickými čisticími prostředky.

UV- A OZÓN- VERSUS PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE:
KOMPLEMENTÁRNÍ POSTUPY K EFEKTIVNÍ DEZINFEKCI A ELIMINACI ZÁPACHU

Čisticí přístroje vzduchu fungující na bázi UV-C/ozónu pracují na principu fotokatalýzy. Přitom je důležité vědět, že se jedná o techniku, při které na základě kontrolovaně vyrobeného UV záření vzniká ve spojení s kyslíkem ze vzduchu čistý ozón – jedná se o ekologický postup, který je šetrný k přírodě a u kterého v žádném případě nevznikají nebezpečné vedlejší produkty, jako jsou oxidy dusíku. Jakmile se ozón sloučí s mikroorganismy a pachovými molekulami mimo vlastní přístroj, např. ve vzduchu nebo těmi na povrchu např. koberců, čalouněného nábytku, záclon atd., rozpadne se a zbývající produkt zůstává opět kyslík. Čerstvá vůně vzduchu po vyčištění tímto přístrojem má vůni vzduchu po bouřce,  čímž podtrhuje přírodní způsob čištění vzduchu.

oxytec rozlišuje pro čistění vzduchu metodou UV-C/ozónu dva typy přístroje:

Přístroje série "FreshAir ", které pracují jen s nepatrným množstvím ozónu, takže vzniklý ozón zůstává pod prahovou hodnotou von17,5 mg/h (přirozenou koncentrací ozónu v okolí).

Přístroje konstrukční řady "SaniAir ", u kterých ozón vyrobený k sanaci zápachu, k dezinfekčním opatřením nebo jinému rychlému použití záměrně značně překračuje prahovou hodnotu.

Zatímco u přístrojů série "FreshAir " je koncentrace ozónu pro člověka a zvíře bez rizika, a tito mohou  zůstat v prostoru, je u přístrojů konstrukční řady "SaniAir" jejich pobyt v prostoru vyloučen.

Plazmové čístící přístroje vzduchu byly vyvinuty naproti tomu speciálně pro odstranění zápachu vzduchu a ne pro ošetření povrchů. Plazmová technologie spočívá v čistě fyzikálním principu a pracuje jako technologie na bázi UV-C/ozónu zcela bez chemie. Čistění vzduchu na bázi plazmové technologie slouží k úpravě vzduchu nebo ovzduší, při kterém se odstraňují nejmenší plynné organické sloučeniny uhlíku jako např. pachové molekuly a ničí se bakterie a viry.  Pevné látky a aerosoly se odlučují ve stupni předfiltrace. Na rozdíl od čistících přístrojů vzduchu fungujících na bázi UV-C/ozónu nevylučují přístroje fungující na bázi plazmové technologie žádný ozón. Čištění zápachu probíhá spíše efektivní předfiltrací hrubého znečištění vzduchu v prostoru.  Při reakčním a oxidačním procesu, spočívajícím v proudění nízkoteplotního plazmatu, jsou zoxidovány organické sloučeniny uhlíku a je zapojen filtr aktivního uhlíku jako akumulační reaktor, ve kterém jsou zadržovány nezoxidované sloučeniny a přivedeny k oxidaci. Aktivní uhlík dodatečně mění zpět ozón na kyslík. Z tohoto důvodu umožňuje provoz plazmových zařízení přítomnost lidí a zvířat v prostoru.

Souhrnem bylo zjištěno, že oba typy přístrojů používají atmosférický kyslík s prokazatelně pozitivními efekty na lidské zdraví.  To je také důvodem, proč se atmosférický kyslík používá již dlouho pro terapeutické účely.

Typy přístrojů:

Přístroje na čištění vzduchu metodou UV-/ozónu:

Přistroj FreshAir pracuje s UV zářením a malým množstvím ozónu.  Vytvořený ozón se pohybuje od velikosti prostoru 15 m³ pod hodnotou 0,04 ppm, to znamená pod přirozenou koncentrací ozónu. Proto je pro člověka a zvíře nezávadný.

Přístroj MultiAir 250 spojuje výkon a výhody přístrojů  SaniAir a FreshAir do jednoho přístroje: Lze jej použít jak k rychlé sanaci vzduchu v uzavřeném prostoru, tak i v trvalém provozu a to podle toho, zda se v čištěném prostoru nacházejí trvale osoby. Požadovaný modus se nastavuje pomocí bezpečnostního klíče.

Přístroje konstrukční řady SaniAir 250 / 400 / 800 se používají k sanaci zápachu, pro dezinfekční účely a jiné druhy rychlého použití (bez přítomnosti osob v prostoru). Přístroje k čištění vzduchu v uzavřeném prostoru SaniAir pracují na bázi záření UV-C a většího množství čistého ozónu.  Odstraňují mikroorganismy a zápachy ve vzduchu uzavřeného prostoru a na povrchu. Zárodky a výtrusy jsou zničeny. Odstraňují také alergeny domácích zvířat a roztočů. Mimo jiné odstraňují také zápach z rozpouštědel, kuchyní a cigaret.

Plazmové čístící přístroje vzduchu:

Přístroj CleanAir Plasma CAP 90 je koncipován pro čištění vzduchu a neutralizaci zápachu.  Tímto systémem se odstraní skoro všechny alergenní bakterie, viry, pyly, plísně a škodliviny ze vzduchu. Mají také význam, zvláště se zřetelem na zdraví, z důvodu snížení jemného prachu PM 2,5 a cigaretového kouře, které pronikají do plic. Přístroj odstraňuje pyly (98%) a choroboplodné zárodky, jako jsou bakterie a viry (99%) a neutralizuje zápach z 98%.

Přístroj CleanAir Plasma Mobile CAP 650W/ ST s větším větracím a filtračním objemem (800 cbm/h) spojuje výhody přístroje CleanAir-Plasma a lze jej bezproblémově instalovat na zeď, ke zlepšení vzduchu v prostoru, nebo ve větších prostorách postavit na zem (200 až 300  cbm/h) např. v prostorech, sloužících pro odpad.

Přístroj CleanAir Plasma Umluftfilter KWL CAP KWL spojuje výhody přístroje CleanAir-Plasma a instaluje se v rámci kontrolované ventilace obytného prostoru (KWL) jako alternativa k přístroji FreshAir  do větracích kanálů. Proto zůstanou tyto kanály trvale bez plísňových výtrusů a zárodků a mohou se tak významně snížit i náklady na hygienickou údržbu.

Přístroj CleanAir Plasma 650 - CAP 650 V je plazmovým modulem, který se skládá z ventilátoru (dle podmínek) a ze tří výše popsaných stupňů filtrace. Lze jím bezproblémově dovybavit stávající systémy odpadního vzduchu nebo také oblasti frontcooking.

    Please ask us your questions:

    Product Catalogue

    Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


    I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.