Čištění vzduchu v udírenských zařízeních

Čištění vzduchu v udírenských zařízeních

Hospodárné řešení zvláštních požadavků na technické vybavení pro odpadní vzduch zatížený dehtem a jinými sloučeninami obsahujícími tuky

Téma čištění odpadního vzduchu při zpracování masa a ryb se vyznačuje zcela specifickými problémy, které staví jak dotčené provozy, tak i úřady udělující povolení před těžké úkoly. Udírny jsou často v obytných oblastech nebo centrech měst. Finanční náklady na opatření pro udržení čistoty ovzduší silně zatěžují malé a střední provozy. Na čistící systém jsou kladeny vysoké požadavky, protože skoro všechny emise udírenského provozu jsou organického původu a skládají se z mastných, dehtových nebo olejových sloučenin, které jsou navíc doprovázeny silným zápachem.

V udírnách se používaly dlouho zařízení s dodatečným spalováním ke snížení emisí, které však měly vysoké energetické náklady.

Technikou čištění odpadního vzduchu, která je výrazně úsporná, co se týče energií, je technika fungující na bázi UV-C/ozónu.  Modulární systém čištění odpadního vzduchu odstraňuje kouř a zápach a najde použití ve všech udírnách, kde se udí horkým kouřem, a v udírnách se zakuřovacími komorami (klimakomory).

  Postup – postup se skládá z několika komponentů zařízení:

  • myčka plynu
  • kondenzátor
  • zařízení na čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu
  • reakční vzdálenost
  • katalyzátor

  Výhody:

  • Provozní náklady jsou velmi nízké - oproti obvyklému postupu dodatečného spalování se ušetří až 80 % energetických nákladů.
  • Vysoký stupeň účinnosti odlučování u zařízení na čištění odpadního vzduchu oxytec zajišťuje dodržování mezních hodnot emisí podle požadavků na udržení čistoty ovzduší a směrnic VDI (Spolek německých inženýrů).
  • Nízké náklady na údržbu - zařízení na čištění odpadního vzduchu oxytec nepodléhají žádnému termickému opotřebení.

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.