Čištění vzduchu v textilním průmyslu

Čištění vzduchu v textilním průmyslu

Redukce organických zatížení, VOCs a formaldehydu pomocí energeticky úsporné technologie fungující na bázi UV-C/ozónu

V textilním průmyslu se používá k výrobě technických textilií postup potažení či povrstvení textilie, kdy se tkanina nebo vlákna vybaví speciálními vlastnostmi, např. se stanou hydrofobní. Nanášené povrstvení textilie může být z organických produktů, které mají formu rozpustnosti ve vodě nebo v rozpouštědlech. Následovně probíhá termické ošetření, při kterém se dostávají do ovzduší všechny těkavé látky z povrstvení textilie.

Navíc obsahuje odpadní vzduch ještě podíl paliv vznikajících při přímém zahřívání napínacího rámu, např. metan.  Směs odpadního vzduchu, která vznikla, obsahuje ale také částice oleje a vláken a formaldehyd a může v některých případech intenzivně zapáchat. Při výrobě a zpracování textilií platí, že čištění odpadního vzduchu je zvláštní výzvou. Hledají se hospodárná a energeticky efektivní řešení, u kterých dojde k poklesu energetických nákladů a emisí CO2.

Tento odpadní vzduch lze účinně upravit technologií fungující na bázi UV-C/ozónu.

 • napínací rám
 • povrstvení textilie
 • lakování

Dodržení úředních požadavků (TA-Luft technický návod k udržení čistoty ovzduší, součet organických sloučenin uhlíku (dále jen - celkový obsah C), nařízení o znečištění vzduchu zápachem)

 • podstatně nižší investiční náklady oproti termickému postupu spalování
 • snížené provozní náklady a náklady na údržbu
 • systém on-/off
 • nízké náklady na instalaci

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.