Čištění vzduchu v procesech likvidace

Čištění vzduchu v procesech likvidace

Čištění vzduchu v procesech likvidace (zužitkování těl zvířat, kompostárny, zařízení určená k úpravě odpadu, zpracování zbytků jídel). Systém čištění odpadního vzduchu speciálně určený pro organicky zatížený a tím silně páchnoucí odpadní vzduch ze závodů zabývajících se likvidací odpadu a zpracování těl zvířat

Průmyslové podniky a obce, které z důvodu snížení emisí plánují zařízení na čištění odpadního vzduchu nebo ho již provozují, vyžadují co možná nejnižší investiční a provozní náklady a prostorovou nenáročnost při zachování vysoké spolehlivosti provozu.

V průmyslu zabývajícím se zpracováním jatečních zvířat např. zužitkování těl zvířat (kůže, maso, kosti atd.) vzniká i velké množství intenzivních nepříjemných emisí zápachu (hnilobný rozklad,  ryby, zkažená vejce), které je třeba redukovat.

Zařízení oxytec určená k čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu jsou imunní vůči silně kolísavému zatížení. Zařízení pracují s nízkými provozními náklady a nízkými náklady na údržbu, jednoduše, plně automatizovaně a bez chemikálií. Výsledkem je odpadní vzduch bez zápachu, který je navíc sterilizován.

  Výhody:

  • Jednoduché procesní řízení a nízká technická náročnost
  • Výrazně nižší náklady na energie (20%)
  • Prostorová nenáročnost
  • Nízké provozní a personální náklady, nízké investiční náklady
  • Nízké náklady na údržbu
  • Plně automatizované čištění
  • Použitelné kdykoliv
  • Celosvětově osvědčená spolehlivá zařízení
  • Hraniční hodnoty pro odpadní vzduch nejsou nikdy překročeny
  • Nedochází k produkci CO2 z procesů spalování
  • Nedochází ke znečištění odpadní vody, žádné škodlivé zbytkové látky

  Způsob fungování – fotokatalytickou oxidací je organický materiál zastudena spálen:

  1. Štěpení sloučenin s dlouhým řetězcem prostřednictvím UV-C světla
  2. Tvorba ozónu prostřednictvím UV-C světla
  3. Reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace

  Postup ve 2 krocích

  • Komora UV: Štěpení sloučenin s dlouhým řetězcem prostřednictvím UV-C světla a tvorba ozónu prostřednictvím UV-C světla
  • Reakční dráha: reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.