Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu

Čištění vzduchu v dřevařském a papírenském průmyslu

Systémy čištění odpadního vzduchu pro dřevozpracující a papírenský průmysl

Při výrobě produktů ze dřeva, papíru a kartonu se používají chemikálie, které jsou specifické pro dané odvětví. Z nich se dostávají do odpadního vzduchu nestálé složky, jako jsou např. formaldehydy. V polygrafickém a obalovém průmyslu používané tiskařské barvy zase obsahují rozpouštědla (BTEX).

Finanční náklady na provádění opatření na ochranu čistoty ovzduší, které s daným problémem souvisí,  tyto provozy silně zatěžují. Projevují se vysoké požadavky na čistící systém, neboť skoro všechny emise provozu jsou organického původu a skládají se ze sloučenin obsahujících tér, oleje nebo rozpouštědla, a navíc vykazují silné zatížení zápachem.

V rámci snížení emisí se často používá termické dodatečné spalování, které se vyznačuje vysokými energetickými náklady.

UV-C/ozónová technika představuje technologii čištění odpadního vzduchu, která výrazně snižuje spotřebu energie. Modulární systém na čištění odpadního vzduchu efektivně odstraňuje tér, olejové směsi a rozpouštědla, jakož i zápach.

  Proces – proces se skládá z více komponentů zařízení

  • Pračka plynu
  • Kondenzátor
  • Zařízení na čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu
  • Reakční dráha
  • Katalyzátor

  Výhody:

  • Nízké provozní náklady – ve srovnání s běžnými metodami dodatečného spalování se ušetří až 80 % nákladů na energie.
  • Vyšší stupeň účinnosti odlučování zařízení na čištění odpadního vzduchu firmy oxytec zajišťuje dodržování hraničních hodnot emisí podle TA-Luft a směrnic VDI.
  • Nízké náklady na údržbu – u zařízení na čištění odpadního vzduchu oxytec nedochází k žádnému teplotnímu opotřebení.

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.