Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod

Čištění vzduchu v čistírnách odpadních vod / ze sušiček kalu z čistíren odpadních vod

Hospodárný způsob neutralizace zápachu odpadního vzduchu z čistíren odpadních vod zatíženého H2S a dymethylsulfidem a odvádění vzduchu zbaveného choroboplodných zárodků zpět do okolí

V čistírnách odpadních vod dochází kvůli otevřeným čiřícím nádržím nebo zařízením upravujících kal k emisím s intenzivním zápachem, který může obtěžovat obyvatele. Přitom jsou kladeny zvláštní požadavky na techniku odpadního vzduchu kvůli kolísajícímu až příliš vysokému zatížení, ale také kombinaci vysoké hodnoty H2S a organického zatížení.

Čištění odpadního vzduchu technologií na bázi UV-C/ozónu je účinný proces na úpravu zápachu. Používá se ve všech oblastech, kde jsou čistírny odpadních vod. Ukazuje se, že tato zařízení jsou nákladově výhodnou a ekologickou alternativou s vysokou účinností. Fotokatalýza se vyznačuje vysokou necitlivostí vůči vysoké a silně kolísající zátěži a může ji dobře upravit (např. několik 100ppm H2S). Zápach a choroboplodné zárodky v odpadním vzduchu se eliminují až z 99 %. U H2S a dimethylsulfidu v odpadním vzduchu se neutralizuje zápach.

  Výhody:

  • úprava vysokých zátěží H2S a dimethylsulfidu
  • zátěže ve špičkách lze dobře upravit
  • neobyčejně nízká potřebná údržba
  • nezávislost na výkyvech teploty a zátěže
  • velmi stabilní a jednoduchý proces
  • systém ON/OFF- diskontinuální provoz je možný
  • velmi nízká spotřeba energie
  • úsporné na místo – lehká zařízení – jednoduché dovybavení

  Postup ve 3 krocích:

  1. UV komora: rozštěpení sloučenin s dlouhým řetězcem lampou s ultrafialovým zářením ve spektru C a tvorba ozónu na základě záření UV-C
  2. Reakční vzdálenost: reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace
  3. Stupeň katalyzátoru: prodloužení doby reakce, přeleštění, odloučení síry

  Čištění okolního vzduchu: zařízení oxytec k úpravě vzduchu v okolním prostoru čistí tento vzduch a zlepšují tak značně pracovní podmínky ve vnitřních prostorech. Na základě principu oběhu vzduchu se minimalizuje potřeba čerstvého vzduchu, což umožní značnou úsporu nákladů.

  Ozón se cíleně a regulovaně přivádí do prostoru, látky způsobující zápach a choroboplodné zárodky se redukují. Přebytek ozónu nevzniká.

  Přehled výhod:

  • značné snížení provozních nákladů na základě cirkulace vzduchu
  • výměna venkovního vzduchu není zapotřebí
  • dodání předmontovaných jednotek s integrovaným ventilátorem
  • vzduch v prostoru se vyčistí a ve velké míře zbaví zárodků - dezinfikuje
  • diskontinuální provoz je možný prostřednictvím spínacích hodin
  • žádná voda, žádná odpadní voda, žádné chemikálie
  • žádná ochrana proti mrazu a žádné vzduchové kanály
  • velmi malá potřeba údržby

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.