Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu												Industries

Čištění vzduchu v chemickém a farmaceutickém průmyslu Industries

Odstranění zápachu pomocí technologie fungující na bázi UV-C/ozónu
Při výrobě a zpracování organických surovin a polotovarů, ale i speciálních chemikálií se látky chemicky mění. Podmíněno stránkou technického postupu vznikají procesní plyny a odpadní vzduch s částečně jedovatými, korozivními chemikáliemi s intenzivním zápachem.

  • V kaučukářském průmyslu a při výrobě plastů se jedná o podniky gumárenského průmyslu, např. o výrobce pneumatik a výlisků z pryže. Při procesu vulkanizace dochází chemickou reakcí k zesíťovaní molekul kaučuku a jejich zpracování na směs, dále se přidávají adhesiva pro trvalé spojení gumy s ocelí. Použitá rozpouštědla jsou buď bez zápachu (MIBK, MEK, isopropanol, hexany atd.) nebo se zápachem ( BTEX: benzen, ethylbenzen, toluen, xylen).
  • Při zpracování živičných (asfaltových) směsí a dehtu vzniká odpadní vzduch nejen se zápachem tzv. BTEX, ale i s obsahem polyaromatických uhlovodíků (PAK).
  • Při výrobě těsnících látek jako např. silikonu se uvolňují vedle organických rozpouštědel a silanů také chemikálie používané k zesíťování molekul jako je kyselina octová, které jsou navíc bez zápachu.
  • Ve farmaceutickém průmyslu se uvolňují při výrobě a zpracování endokrinních substancí jako jsou antibiotika a cytostatika. Emisím i v těch nejmenších koncentracích je nutno zabránit.
  • V petrolejářském průmyslu se musí palivové nádrže pravidelně při revizních pracích a při čištění provzdušnit. Charakteristické jsou přitom enormně vysoké počáteční koncentrace. Při čištění nádob po chemikáliích a cisteren se nabízí kompletní rozsah spektra VOC.

  Technologie na bázi UV-C/ozónu je systém speciálně vyvinutý pro čištění silně zapáchajícího, organicky zatíženého odpadního vzduchu z procesů, při kterých byla použita rozpouštědla.

  Postup ve 3 krocích:

  • UV komora: rozštěpení sloučenin s dlouhým řetězcem lampou s ultrafialovým zářením ve spektru C a tvorba ozónu na základě záření UV-C
  • Reakční vzdálenost: reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace
  • Stupeň katalyzátoru: prodloužení doby reakce, přeleštění /dočištění

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.