Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla

Čištění odpadního vzduchu obsahujícího rozpouštědla

Při výrobě a zpracování laků, barev a látek k povrstvení materiálů se musí stále ještě z důvodů kvality používat rozpouštědla. Tato se dostávají do odpadního vzduchu a mají toxické účinky. Přitom je nutno trvale zaručit podle daných stanovení a relevance mezní hodnoty 20, 50 nebo 100mg C/m³ v zachyceném proudu odpadního vzduchu.

Níže jsou uvedena častá organická zatížení odpadního vzduchu:

 • organická rozpouštědla (MEK, MIBK, isopropanoly, hexany, BTEX, CKW, ...)
 • deriváty minerálních olejů (alkany, alkeny, alkiny, alkoholy, ketony, aldehydy, kyselina karboxylová, ...)
 • deriváty benzenu benzen, toluen, etylbenzen, xylen, kumen (BTEX)
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAK), fenoly
 • dehtové produkty (pyridiny)
 • nitrované uhlovodíky
 • silany, siloxany
 • chlorované uhlovodíky CKW (vinylchorid, cis-1,3-dichlorethen, tri, per, ...), chlorbenzeny
 • fluorované uhlovodíky FKW
 • endokrinní substance (antibiotika, cytostatika, ...)
 • TOC (total organic carbon)

Technologie fungující na bázi UV-C/ozónu je systém speciálně vyvinutý pro čištění silně zapáchajícího, organicky  zatíženého odpadního vzduchu z procesů, při kterých byla použita rozpouštědla.

Postup ve 3 krocích:

 1. UV komora: rozštěpení sloučenin s dlouhým řetězcem lampou s ultrafialovým zářením ve spektru C a tvorba ozónu na základě záření UV-C
 2. Reakční vzdálenost: reakce ozónu s rozštěpenými sloučeninami / oxidace
 3. Stupeň katalyzátoru: prodloužení doby reakce, přeleštění / dočištění

Tento postup lze modulárně libovolně rozšířit a dodatečně vybavit pro rostoucí objemy a koncentrace.
Použití:

 • výroba laků a barev
 • lakování
 • zušlechtění povrchu
 • procesy povrstvování a impregnace materiálu
 • zpracování polymerů v laserech (kouř z laseru)

  Výhody:

  • Efektivně zničí organické částice a částice způsobující zápach
  • Necitlivý vůči výkyvům zatížení
  • Necitlivý vůči vysoké vlhkosti vzduchu
  • Odpadní vzduch obsahující VOC
  • Odpadní vzduch obsahující styren

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.