Chovy zvířat

Chovy zvířat

V chovech zvířat (slepičí farmy, prasečí chlévy atd.) v průmyslovém měřítku vzniká velké množství intenzivních nepříjemných emisí zápachu, které se musí redukovat

Pro úpravu odpadního vzduchu v chovech zvířat můžeme nabídnout individuální postupy pro čištění odpadního vzduchu přímo dle potřeb zákazníka.

Odpadní vzduch z chovu zvířat je zpravidla velmi zatížen zápachem a často doprovázen i značným zatížením choroboplodnými zárodky. Oxytec nabízí speciálně pro odpadní vzduch z chovu zvířat vysoce účinná, nákladově efektivní a ekologická řešení k dezinfekci a neutralizaci zápachu. Na rozdíl od tradičních biofiltrů nepotřebuje čištění odpadního vzduchu metodou oxytec žádné velké plochy. Kromě efektivního snížení zápachu může garantovat 99 %-ní snížení choroboplodných zárodků.

V případě, že je odpadní vzduch zatížen amoniakem/čpavkem, musí se předřadit zařízení fungující na bázi UV-C/ozónu - pračka odpadního vzduchu zatíženého čpavkem. Efektivním odloučením čpavku při velmi nízké hodnotě pH lze zaručit i pro taková použití účinné čištění odpadního vzduchu. Viz k tomu téma „pračky odpadního vzduchu“.

  Výhody postupu čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu

  • Provozní náklady jsou na základě velmi nízké spotřeby energie rovněž nízké. To stejné platí pro náklady na údržbu.
  • Nízké instalační náklady: zařízení jsou kompaktní a lehká.

  Způsob fungování – oxidace zárodků, celkového objemu C a regulace zápachů se člení do třech reakčních kroků

  Nejdříve probíhá štěpení sloučenin s dlouhým řetězcem pomocí UV-C světla. Dále probíhá tvorba ozónu pomocí UV-C světla v komoře s UV světlem. Následně dojde k reakci ozónu s rozštěpenými sloučeninami. Tato tzv. oxidace probíhá v následujícím reakčním procesu až k ventilátoru. Vzduch unikající do okolí je bez choroboplodných zárodků a s neutrálním pachem.

   Další výhody

   • žádné použití chemikálií
   • žádné zatížení odpadních vod
   • žádné škodlivé zbytky
   • plně automatické čištění
   • celosvětově osvědčená a provozně bezpečná zařízení

   Oblasti použití / produkty

   • odpadní vzduch z chovů zvířat
   • odpadní vzduch z laboratoří

   Please ask us your questions:

   Product Catalogue

   Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


   I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.