Odstranění pachů

Odstranění pachů

Prostory zbavené zápachu a choroboplodných zárodků pomocí UV-C/ozónu nebo pomocí plazmových čisticích přístrojů určených pro vnitřní vzduch

Vědecké pozadí

Již v roce 1877 angličtí vědci zjišťují, že se mikroorganismy dále nemnoží, pokud jsou vystaveny slunečnímu světlu. Až pozdější výzkumy objasnily, že k tomuto efektu dochází díky neviditelnému podílu slunečního záření, které se pohybuje mezi 100 a 280 nm a dnes je známé jako ultrafialové záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo (UV-C). Tento objev umožnil vyčistit jak povrchy pevných těles, tak také vzduch od mikroorganismů. A sice zcela bez použití chemických prostředků nebo vysokých teplot a rovněž na místech, na kterých byla do té doby dezinfekce těžko proveditelná, nebo zcela nemožná.

Účinek ozónu – fotokatalýza

Ozón je schopen spojit se s organickými osmogeny (pachové látky) a tyto zoxidovat. Přitom jsou i mikroorganismy, které se nacházejí na povrchu, jako choroboplodné zárodky, bakterie a výtrusy hub zbaveny účinku, a to přirozeně, jako slunečními paprsky. Zbytkový produkt po procesu oxidace je opět kyslík, tedy čerstvý čistý vzduch. Protože ozón má při pokojové teplotě plynné skupenství, jsou choroboplodné zárodky zcela zlikvidovány jak ve vnitřním vzduchu, tak i na povrchu – a to i na jinak těžko přístupných místech, která jsou chemickými čisticími prostředky nedostupná.

UV-C/ozón – versus plazmová technologie:

Komplementární metody k účinné eliminaci pachů a likvidaci choroboplodných zárodků

Čisticí zařízení vzduchu fungující na bázi UV-C/ozónu pracují na principu fotokatalýzy. Zde je třeba vědět, že se jedná o techniku, při které je vyráběn čistý, ryzí ozón pomocí kontrolovatelně produkovaného UV světla ve spojení s kyslíkem – metoda, která neškodí životnímu prostředí, napodobuje přírodu, a při které nevznikají žádné nebezpečné vedlejší produkty, jako jsou oxidy dusíku. Jakmile dojde ke spojení ozónu s mikroorganismy a molekulami pachů vně samotného přístroje, kupříkladu se vzduchem, na povrchu např. koberců, čalouněného nábytku, záclon atd., dojde k rozpadu a zbytkovým produktem je opět kyslík. Čerstvá vůně po procesu čištění pomocí přístroje na čištění vzduchu je podobná jako po bouřce, a tak podtrhuje přirozenost celého procesu čištění.

Firma Oxytec rozlišuje dva druhy přístrojů, fungujících na bázi UV-C/ozónu:

Přístroje „FreshAir Serie“, které pracují jen s malým množstvím ozónu, takže vyrobený ozón se pohybuje pod hraniční hodnotou 17,5 mg/h (přirozená koncentrace ozónu v životním prostředí).

Přístroje „SaniAir Baureihe“, u kterých výroba ozónu k sanaci pachů, k likvidaci choroboplodných zárodků nebo k jiným druhům rychlých zásahů výrazně překračuje hraniční hodnotu.

Zatímco v případě použití přístrojů řady „FreshAir Serie“ je koncentrace ozónu pro člověka a zvíře bez rizika, a tak mohou zůstat při probíhajícím procesu čištění v prostoru, je v případě použití přístrojů řady „SaniAir Baureihe“ jejich přítomnost vyloučena.

Čističe CleanAir Plasma byly vyvinuty speciálně k odstranění pachů ze vzduchu, a ne k úpravě povrchů. Plazmová technologie funguje na bázi ryze fyzikálního principu a pracuje jako UV-C/ozónová technologie bez použití chemie. Plazmová technologie je technologie, sloužící k úpravě vzduchu, resp. cirkulujícího vzduchu, při které jsou zlikvidovány plynné organické sloučeniny uhlíku jako např. molekuly pachů a bakterie a viry. Pevné látky a aerosoly jsou odloučeny v předfiltrační fázi. Na rozdíl od čističů vzduchu na bázi UV-C/ozónu nevylučují plazmové přístroje žádný ozón. Redukce pachu probíhá mnohem více díky účinnému předfiltrování hrubých znečištění vzduchu v prostoru, které funguje na bázi reakčního a oxidačního procesu při proudění plazmovým zařízením, ve kterém zoxidují organické sloučeniny uhlíku a v následném aktivním uhlíkovém filtru jako úložném reaktoru. Tam se nezoxidované sloučeniny zdržují a jsou podrobeny oxidaci. Aktivní uhlí dodatečně přeměňuje ozón zpět na kyslík. Z tohoto důvodu je také osobám a zvířatům dovolena přítomnost v prostoru, kde jsou plazmové přístroje v provozu.

Stručně se dá říci, že oba typy přístrojů používají atmosférického kyslíku s prokazatelně pozitivními účinky na lidské zdraví. Ne bezdůvodně je atmosférický kyslík využíván již dlouho také k terapeutickým účelům.

 

Typy přístrojů:

Čistič vzduchu pomocí UV-C/ozónu:

FreshAir pracuje s UV světlem a malým množstvím ozónu. Vyrobený ozón se pohybuje v prostoru o rozměru 15 m3 pod hranicí 0,04 ppm, tzn. pod přirozenou koncentrací ozónu. Proto je toto množství pro člověka a zvíře nezávadné.

MultiAir 250 slučuje výkony a výhody přístrojů SaniAir a FreshAir do jednoho přístroje: může se použít jak pro rychlou sanaci vnitřního vzduchu, tak i do nepřetržitého provozu, podle toho, jestli se osoby trvale zdržují v upravovaném prostoru nebo ne. Požadovaný způsob se nastavuje pomocí bezpečnostního klíče.

Přístroje řady SaniAir 250 / 400 / 800 se používají k sanaci pachu, k likvidaci choroboplodných zárodků a jiným rychlým zásahům (bez přítomnosti osob). Čističe řady SaniAir pracují na bázi UV-C světla a vyššího množství čistého ozónu. Likvidují mikroorganismy a pachy ve vnitřním vzduchu a na povrchu. Choroboplodné zárodky a výtrusy jsou zlikvidovány. Likvidují rovněž všechny druhy alergenů pocházejících z roztočů a domácích zvířat. Kromě toho také ničí pachy pocházející z rozpouštědel, kuchyní a cigaret.

Přístroj SaniPro 2000 se používá k sanaci pachů, k likvidaci choroboplodných zárodků a k jiným rychlým zásahům (bez přítomnosti osob). SaniPro 2000 pracuje pomocí UV-C světla a malého množství čistého ozónu. Tak jsou redukovány pachy ve vnitřním vzduchu a na povrchu. Přístroj je možné zavěsit na stěnu a může být vybaven i kolečky.

Plazmový čistič vzduchu:

CleanAir Plasma CAP 90 je koncipován na čištění vzduchu a k neutralizaci pachů. Tímto systémem jsou zničeny téměř všechny alergenní bakterie, viry, pyly, plísně a škodlivé látky ze vzduchu. Právě redukování jemných částic prachu, které se dostávají do plic (PM 2,5) a cigaretového kouře mají s ohledem na nemoci velký význam. Přístroj odstraňuje pyly (98%) a původce chorob jako např. bakterie a viry (99%) a neutralizuje pachy až o 98%.

CleanAir Plasma Mobile CAP 650W/ST slučuje výhody CleanAir Plasma s větším větracím a filtračním objemem (800 cbm/h) a je k dodání jak v nástěnném provedení, tak i jako model na postavení ve větších prostorách (200 až 300 cbm/h) např. v prostorách určených pro odpad atd. ke zlepšení vnitřního vzduchu.

CleanAir Plasma Umluftfilter KWL CAP KWL slučuje výhody CleanAir Plasma a používá se v rámci kontrolovaného větrání vnitřních prostor (KWL) jako alternativa k FreshAir k zabudování do větracích kanálů. Kanály tak zůstávají trvale čisté, bez výtrusů plísní a choroboplodných zárodků a náklady na hygienickou údržbu tak mohou být znatelně redukovány.

CleanAir Plasma 650-CAP 650 V je plazmový modul, který se skládá z ventilátoru (dle podmínek) a již dříve popsaných tří filtrovacích stupňů a může jím být dovybaven již existující systém odvodu odpadního vzduchu nebo se bez problémů využívá v místech, kde je praktikován gastronomický způsob Front cooking.

    Please ask us your questions:

    Product Catalogue

    Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


    I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.