NTP-plazmová technologie

NTP-plazmová technologie

Odstranění zápachu pomocí NTP plazmové technologie. Efektivní čištění vzduchu a odstranění zápachu pomocí zařízení CAP Cleanair Plasma

Úprava vzduchu ve velkokuchyních, mobilních gastronomických systémech jako jsou foodv trucks a v oblasti frontcooking: efektivní snížení zápachu při nízkých provozních nákladech.

Plazmová technologie k čištění vzduchu je technologie k úpravě vzduchu, případně okolního vzduchu, při které se odstraňují nejmenší plynné, organické sloučeniny uhlíku jako např. molekuly pachových látek a ničí se bakterie a viry. Pevné látky, to znamená tuky a aerosoly se odlučují v přechozích předfiltračních fázích/stupních. Plazmová technologie poskytuje velké množství možných použití. K tomu patří čištění odpadního vzduchu z velkokuchyní a gastronomických provozů, efektivní eliminace cigaretového kouře, zápachu z prostorů sloužících pro odpad, bakterií, virů a jiných škodlivin, které se dostaly do vzduchu v uzavřeném prostoru.

Plazmová technologie byla vyvinuta k odstranění zápachu v gastronomii a průmyslu a využívá se zde již mnoho let jako efektivní forma čištění odpadního vzduchu. Je založena na čistě fyzikálním principu a pracuje podobně jako technologie na bázi UV-/ozónu zcela bez chemie.

Kromě mobilních gastronomických zařízení a oblastí typu front cooking jako jsou např. food trucks mohou být vybaveny touto technikou také kontrolované ventilace obytných prostor. Produkty řady CleanAir Plasma CAP 600 až 10.000 se dolaďují na příslušné požadavky provozu. Naše plazmová zařízení jsou trvale výkonná a energeticky tak účinné, takže jsou dodržena ustanovení nařízení o úspoře energií (EnEV 2013).

Technika oxytec CleanAir plasma (CAP) spočívá na čtyřech stupních účinnosti:

The advantages of UV ventilation hoods and duct units:

  Four stages of operation CleanAir Plasma (CAP) technology

  1. Předfiltrace k prvotnímu odloučení pevných látek / aerosoly

  Při prvotním odloučení pevných látek zadrží dva síťované předfiltry hrubé nečistoty, které se dostaly do vzduchu. Tím se efektivně chrání další stupně plazmové technologie. Další ochranu zajišťuje integrovaná houba s hydrosorbními vlastnostmi. Všechny předfiltrační stupně lze lehce vyjmout ze zařízení CAP za účelem pravidelného čištění.

  2. Elektrostatický filtr k dalšímu odloučení látek po předfiltraci

  Odloučení, které se provádí rozbitím molekulárních struktur pomocí elektrického napětí. Pevné látky, příp. aerosoly, které zůstaly po předfiltraci, se elektrostatickým filtrem efektivně odloučí, a to do vany, kterou lze snadno vyjmout a tím také snadno vyčistit.

  3. Reakční procesy a oxidace ve stupni plasmové technologie

  Proces vytvoření plazmatu, který probíhá na bázi vysokého napětí, indukuje reakční a oxidační proces při proudění elektronů plazmatu. Organicky nabitý odpadní vzduch se tak obohacuje singletovým kyslíkem, takže sloučeniny uhlíku jsou k reakcím buď stimulovány nebo přímo reagují s kyslíkem.

  4. Aktivní uhlíkový filtr jako závěrečný stupeň a akumulační reaktor

  Sloučeniny, u kterých neproběhla oxidace, jsou zachyceny v aktivním uhlíkovém filtru a tam zoxidovány. Aktivní uhlík funguje jako tzv. akumulační reaktor, který např. mění zpět ozón (03) na kyslík (O2). Aktivní uhlík se plynule regeneruje během procesu čištění odpadního vzduchu a má tak dlouhou životnost.

  Okrajovými podmínkami jsou:

  • Teplota vzduchu by neměla překročit 50°C (což také není v odpadním vzduchu z kuchyní běžné)
  • Na základě efektivního prvotního odloučení látek a pravidelného čištění předfiltrů by měl být vzduch, pokud možno, bez tuků resp. aerosolů.
  • Vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 95%.

  Výsledek

  Odpadní vzduch z kuchyní

  • bez "škodlivých dopadů na životní prostředí"
  • bez tukových částic, příp. částic aerosolu
  • bez vnímatelného kuchyňského zápachu
  • bez škodlivých přídavných produktů (díky 4. stupni čištění odpadního vzduchu se nedostane žádný ozón do okolí)

  Ale: V zásadě zůstává odpadní vzduch odpadním vzduchem, a ne čerstvým vzduchem. Nakonec se jedná o spotřebovaný vzduch z „jakoby“ průmyslového procesu.

  Použití

  • Z důvodu komponentů instalovaných v zařízeních CAP mohou být realizovány nekonvenční koncepty ventilace.
  • Lze vyloučit zatížení zápachem.
  • Odvádění odpadního vzduchu do oblasti, kde se zdržují lidé (nákupní třída), je možné.
  • Díky kompaktní konstrukční formě lze provozovat bezproblémově malé kuchyně s přípravou jídel např. v nákupních centrech nebo také tzv. místa s frontcooking.
  • Podle podmínek je realizovatelné zpětné získávání tepla bez dodatečných nákladů.

  Efektivní zpětné získávání tepla je možné

  • již zmíněná ustanovení nařízení o úspoře energií podle EnEV od 4000 m³/h, pokud je to ekonomicky zdůvodnitelné
  • rekuperativní zpětné získávání tepla (křížový proud)
  • sdružený cirkulační systém (KVS)
  • obvyklé přenosy tepla
  • důležité pro koncepci zpětného získávání tepla: konstantní stupeň účinnosti, protože není vyloučeno znečištění tukem.

  Technologické výhody oproti konkurenci

  • 1 rok záruky na všechny komponenty
  • výrazně zvětšený prostor pro plasmovou reakci
  • je nainstalováno vypínání zkratu každé plazmové jednotky z důvodu nebezpečí požáru
  • je možná údržba zařízení místní firmou po jejím zaškolení
  • obklad vnitřního pláště z ušlechtilé oceli podle směrnice VDI 2052

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.