Inteligentní řešení sloužící k odstranění pachů v kuchyních a domácnostech

Inteligentní řešení sloužící k odstranění pachů v kuchyních a domácnostech

Integrace přístrojů Cleanair Plasma do digestoří nebo instalace kompaktních čisticích přístrojů na vnitřní vzduch k účinnému odstranění zápachu

Častým problémem při použití  odsavače par cirkulujícího/oběhového vzduchu v domácnostech jsou nežádoucí pachy v kuchyni, které se právě v případě otevřené kuchyně rychle rozšíří po celém domě. Efektivní a hospodárné řešení zde nabízejí různé, variabilně použitelné plazmové systémy, které se individuálně přizpůsobí daným obytným podmínkám.

Plazmová technologie byla vyvinuta speciálně pro odstraňování pachů a v gastronomii a průmyslu se výborně osvědčila. Plazmová technologie spočívá na čistě fyzikálním principu a funguje, stejně jako UV-C/ozónová technologie, zcela bez chemie. Plazmová technologie je technologie určená k úpravě vzduchu – příp. oběhového vzduchu, při které jsou odstraněny ty nejmenší plynné organické sloučeniny uhlíku jako např. molekuly pachů a zničeny bakterie a viry. Pevné látky a aerosoly jsou odloučeny při procesu předfiltrace. Tato technologie nabízí rozmanité možnosti využití. Sem patří nejen úprava pachů v odpadním vzduchu z velkokuchyní a gastronomie, ale i použití odsavačů par cirkulujícího vzduchu v domácnostech.

Různé produkty na bázi plazmy lze použít individuálně – v závislosti na dané bytové dispozici. Proto je možné připojit přístroj CAP 650/1200 HA na digestoř a nainstalovat  ho do prostoru mezi stropem. Přístroje řady CleanAir Plasma 650 lze alternativně individuálně zabudovat do odtahu digestoře. Rozměry přístrojů jsou voleny tak, aby mohly být namontovány do všech digestoří, které jsou běžně na trhu.

Alternativně k přístrojům fungujícím na bázi plazmy, které musí být připojeny na digestoř, lze pro čištění vnitřního vzduchu použít i mobilní čističky vnitřního vzduchu pracující na bázi plazmy, příp. UV-C/ozónu.

    Please ask us your questions:

    Product Catalogue

    Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


    I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.