Systém čištění odpadního vzduchu Clean Kitchen Air CKA pomocí UV-C/ozónu

Systém čištění odpadního vzduchu Clean Kitchen Air CKA pomocí UV-C/ozónu

Kuchyňský odpadní vzduch zbavený zápachu a zvýšení ochrany proti požáru díky zamezení usazování tuků pomocí integrace CKA systému do digestoře – co nejblíže možnému ohnisku vzniku – nebo alternativně v kanálovém tělese

Častým problémem gastronomických zařízení jsou pachy odpadního vzduchu z kuchyní. Pachy vznikají nejen při fritování, vaření nebo pečení. Systém fungující na bázi UV-C/ozónu nabízí účinné a hospodárné řešení. Odpadní vzduch nad místem vaření se čistí poté, co prochází tukovými odlučovači. Organické substance obsahující tuky a pachy jsou zastudena spáleny. Zatížení tuky v systému odpadního vzduchu a emise pachů v životním prostředí jsou tak výrazně redukovány. Při procesech pečení a fritování proudí odpadní vzduch silně zatížený tuky do systémů odpadního vzduchu. Tím vznikají organické usazeniny – větrací potrubí/kanály/průduchy nasáknou tukem a zvyšuje se tak nebezpečí vzniku požáru. Tukové usazeniny uvnitř odvodních kanálů se musí pravidelně odstraňovat. S tím jsou spojené vysoké náklady a problémy se řeší jen krátkodobě a částečně. Hodně míst v systému kanálů je z důvodu chybějících revizních otvorů nedostupných. Agresivní, vysoce účinné chemikálie představují především pro starší kanálové systémy velký problém.

Systém čištění kuchyňského odpadního vzduchu nabízí účinné a hospodárné řešení. Substance obsahující pachy jsou zastudena spáleny. Usazeniny tuků v systému odpadního vzduchu jsou významně redukovány a je sníženo i nebezpečí vzniku požáru.

  Výhody digestoří a těles s kanály fungujících na bázi UV:

  • Redukce pachů až o 95%
  • Redukce pachů s následně zařazeným katalyzátorem až o 99,9%
  • Zamezení usazenin ve vnitřním prostoru digestoře a zamezení nasáknutí systému odpadního vzduchu
  • Výrazné snížení nebezpečí vzniku požáru
  • Snížení nákladů na opravy a údržbu sekundárních komponentů zařízení
  • Možnost zpětného využití kuchyňského odpadního vzduchu k vyhřívání

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.