Clean Grill Air CGA

Clean Grill Air CGA

Odpadní vzduch z lávových grilů, grilů na dřevěné uhlí a tradičních pecí na pizu, ve kterých se topí dřevem, zbavený částic a výrazně chladnější

Pračka odpadního vzduchu pro využití v gastronomii, byla speciálně vyvinuta k filtraci kouře, tuku a sazí z grilů na uhlí a dřevěné uhlí. Části odpadního vzduchu, které při takových procesech vznikají, jsou separátně odváděny. V závislosti na procesu lze vodu určenou k praní využít i po delší dobu. Na konci doby, která je předem definována, se spustí automatický čistící systém. Pračka se vyprázdní a vyčistí se, aniž by bylo třeba jakýchkoli manuálních prací. Filtrovací systém odstraní 95% částic sací a 30-40% pachů. Dále se snižuje teplota odváděného odpadního vzduchu, takže zbylý zápach může být upraven pomocí zařízení Clean Kitchen Air (CKA) nebo CleanAir Plasma (CAP). Zařízení na praní spalin lze umístit jak uvnitř, tak venku s použitím zastřešení odolného vůči počasí z nerezavějící oceli.

    Please ask us your questions:

    Product Catalogue

    Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


    I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.