Kuchyňský odpadní vzduch zbavený zápachu, tuků a částic - zvýšená protipožární ochrana díky zabránění vzniku usazenin tuku a dehtu

Častým problémem gastronomických zařízení jsou nežádoucí pachy v odpadním vzduchu z kuchyní. Ty vznikají při pravidelných procesech fritování, vaření a pečení. Dále při používání grilů na dřevěné uhlí nebo pecí.

Efektivní a hospodárné řešení zde nabízí systém Air-systém na bázi  UV-C/ozónu příp. systém CAP Cleanplasma Air-system, doplněný pračkou vzduchu, speciálně určenou pro lávové grily a grily na dřevěné uhlí.

Při procesech pečení a fritování proudí odpadní vzduch, který je silně znečištěný tuky, do systému odpadního vzduchu. Tím vznikají organické usazeniny –  ventilační rozvody jimi „nasáknou“ a výrazně se zvyšuje nebezpečí vzniku požáru. Usazeniny tuku uvnitř kanálu odpadního vzduchu se musí  pravidelně odstraňovat. Tak vznikají vysoké náklady, problém se však vyřeší pouze částečně a na omezenou dobu. Mnoho míst v systému kanálů je z důvodu chybějících revizních otvorů nedostupných. Agresivní vysoce účinné chemikálie představují především pro starší systémy kanálů značný problém.

Praktické řešení - UV-C/ozón: CKA (Clean Kitchen Air)
Efektivní a hospodárné řešení zde nabízí systém čištění kuchyňského odpadního vzduchu CKA (Clean Kitchen Air). Tukem silně znečištěný odpadní vzduch se čistí prouděním přes tukový filtr využívající výřivích proudů. Organické substance a substance obsahující tuky a pachy  jsou zastudena spáleny. Usazeniny tuku v systému odpadního vzduchu se výrazně redukují, minimalizuje se nebezpečí vniku požáru.

Praktické řešení -  plazma: CAP (CleanAir Plasma 1.500 - 10.000 cbm/h)
Alternativně k výše uvedenému systému CKA nabízí systém CleanAir Plasma (CAP) možnost rozkládat organické substance ozónem – vyráběným působením vysokého napětí. Systém CAP, na rozdíl od systému CKA, nahrazuje kompletní ventilační systém, neboť zařízení CAP jako kompletní ventilační  systém funguje a lze ho připojit bezprostředně za digestoř.

Praktické řešení - systém praček: CGA (Clean Grill Air)
CGA je čistící zařízení, které je vhodné především pro odlučování částic, sazí a kouře z grilů na dřevěné uhlí a lávových grilů. Také u ostatních zařízení na čištění odpadního vzduchu je zařízení CGA vhodné k tomu, aby výrazně redukovalo usazování částic. Systém pracuje na bázi recirkulace vody, která odlučuje kouř, tuky a částice sazí.

Praktické řešení - Marine/ Galleys: CKA (Clean Kitchen Air - Marine Application)
Systém CKA pro Marine Application byl speciálně vytvořen pro použití v kuchyních/Galleys, které jsou extrémně zatěžované. Systém může být dodán jak s, tak i bez omývacího systému pro lampy. Dále lze vyrobit nejrůznější digestoře s rozměry dle přání zákazníka a lze je dodat s CKA-MA. Kromě běžných digestoří jsou k dodání energeticky úsporné digestoře Injection Hoods – s garantovanou úsporou pro odpadní a přiváděný vzduch ve výši min. 25%.

Praktické řešení pro privátní kuchyně: CAP 600/ 1200 cbm/h (CleanAir Plasma)
Systém CleanAir Plasma (CAP) nabízí privátním kuchyním možnost rozložení organických substancí pomocí ozónu – který se vyrábí působením vysokého napětí. Systém CAP-600/ 1200 je k dodání buď jako plazmová jednotka s filtrem s aktivním uhlím, jako plazmová jednotka s filtrem s aktivním uhlím a s ventilátorem nebo jako kanálové těleso (ušlechtilá nebo galvanizovaná ocel) s předfiltrem a  elektrostatickým filtrem, ventilátorem a plazmovou jednotku včetně filtru s aktivním uhlím. Těleso kanálu tak nahrazuje kompletní ventilační systém.

Příklady z praxe

Hlavní nádraží Gosch Frankfurt nad Mohanem

Gosch frituje v nádražní hale ryby, scampi (italský výraz pro humra severského) a hranolky

Odvádění odpadního vzduchu o objemu 2000 m3/h přes střechu není možné, protože budova je památkově chráněna. Zadání: odpadní vzduch vhánět přímo do nádražní haly ve výšce 3m. Zařízení umožňuje zpětně využívat odpadní vzduch pro vyhřívání. Zabudovaný katalyzátor vyčistí přebytečný ozón a zbytky pachů z odpadního vzduchu. Od roku 2004 ještě nebylo třeba aktivní uhlí měnit. (aktivní uhlí - porézní jemnozrnný uhlík s velkým vnitřním povrchem, který se používá jako absorbent v chemii, medicíně, k čištění odpadních vod, v klimatizační technice atd.)

Block House, Düsseldorf

Olfaktoriské měření v září 2007, provedené firmou Müller-BBM-Ingenierbüro (Ingenieurbüro – je firma poskytující služby v oblasti plánování, projektování, poradenství a realizace), která patří k nejdůležitějším technicko-poradenským firmám, zabývající se poradenstvím, přezkušováním a plánováním, došla po odběru tří zkušebních vzorků k následujícímu závěru: „Účinnost zařízení na čištění vzduchu pomocí UV-C/ozónu je průměrně 95,6%, v kombinaci s katalyzátorem pak 99,9%“

Letiště Vídeň

Ve velkokuchyni jsou připravovány pokrmy pro veškerá gastronomická zařízení (v letadlech)

Mnoho fritéz s vysokým výkonem a s velkým objemem zatížení tukem bylo důvodem pro silné nasáknutí tukem v odvodních kanálech. Důsledkem bylo i vysoké nebezpečí požáru v prostředí s vysokou koncentrací cestujících. Díky zabudování systému CKA jsou redukovány usazeniny tuků. Bylo docíleno výrazně vyšší bezpečnosti a snížení provozních nákladů.

Hotely Marriot

Restaurace nabízejí svým hostům bohatou nabídku

Provoz, kde se vaří, běží téměř nepřetržitě a vyprodukuje se zde 18.000 m3/h odpadního vzduchu. Důsledky: extrémní tukové usazeniny v kanálech odvádějících odpadní vzduch a velmi vysoké riziko požáru. Bylo tedy nutné často provádět čištění, což vedlo k poškození tapet a koberců.

SailCity Bremerhaven

V přízemí 20-ti patrového výškového domu ve tvaru napnuté plachty se nachází restaurace „Strom“. V osmi patrech nad restaurací je 120 pokojů, na dalších dvanácti patrech jsou kanceláře. Aby nebyly hoteloví hosté a nájemníci kanceláří obtěžováni zápachem z připravovaných jídel, a aby zároveň byla dodržována nařízení týkající se ochrany proti požáru, musel by být odpadní vzduch odváděn přes střechu. Bylo by nutné vybudovat 80 m dlouhou šachtu s odvětrávacím kanálem 10 a kanál opatřit obložením proti požáru. Díky zabudování prvků CKA zůstává odvodní kanál nezanesený tukovými usazeninami a pachy, odpadní vzduch je odváděn ven pouze na úrovni restaurace.

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.