Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin

Likvidace choroboplodných zárodků ve výrobě potravin

Sterilizace vnitřního vzduchu a povrchu v prostoru výroby pomocí UV-C světla

Zpracování masa a drůbeže, ale také zpracování ovoce a zeleniny na tzv. „čerstvé produkty“ (fresh cut produce), je lhostejné, jestli průmyslově nebo ručně – patří k obzvláště citlivým oblastem potravinářského průmyslu. Navzdory zákonným hygienickým předpisům a používání individuálních firemních konceptů zde existuje latentní (skrytá) problematika možné kontaminace škodlivými mikroogranismy jako jsou bakterie, houby, kvasinky a viry.

K takové kontaminaci může docházet z důvodu již zavlečených choroboplodných zárodků ze surovin, dále např. z důvodu znečištění vzduchu, znečištěných transportních pásů, nebo nožů v případě porcování, popř. i z důvodu znečištění choroboplodnými zárodky, které ulpívají na balících materiálech. Velká vlhkost vzduchu ve výrobních a chladírenských prostorách může navíc ještě přispět k extrémnímu rozmnožení choroboplodných zárodků, a tak se negativně projevit na trvanlivosti a s ní spojené kvalitě produktů.

Mikrobiologické znečištění vzduchu vede k tzv. chybným/vadným šaržím. K zamezení rizik z toho plynoucích se stále více firem rozhoduje pro metodu čištění vnitřního vzduchu a povrchů ve výrobních prostorech pomocí UV-C světla. V případě úpravy vnitřního vzduchu pomocí UV-C (bez ozónu) – použitelné pro prostory, kde se trvale zdržují osoby nebo zvířata – působí samo UV-C záření o síle 253,7 nm, tj. síla postačující ke zničení mikroorganismů jako jsou bakterie, plísně a kvasinky.

Pomocí UV-C záření může být zničeno až 99,9% mikroorganismů a může být cíleně zamezeno jejich šíření. Trvanlivost potravin se tím může výrazně prodloužit.  Zařízení zajišťující likvidaci choroboplodných zárodků, která fungují na bázi UV-C, zabezpečují hygienicky nezávadnou výrobu a v každém provozu by měly být standardem pro zajištění kvality.

Individuálně dimenzovaná v závislosti na výrobních podmínkách může být tato technologie použita jako:

  • Modul v klimatizační šachtě
  • Soběstačný/autarkní přístroj na likvidaci choroboplodných zárodků v cirkulujícím vzduchu
  • Stropní systém v proudu vzduchu před výparníky
  • Přístroj určený k likvidaci choroboplodných zárodků na pásech
  • „Likvidátor“ choroboplodných zárodků porcovacích nožů (v provozech zabývajících se zužitkováním těl zvířat)

  Systémy založené na UV-C jsou rozhodujícími stavebními kameny kvality v hygienickém řetězci. Zcela bez použití chemie, ryze na fyzikální bázi.

  Výhody úpravy pomocí UV-C technologie:

  • Prodlužuje trvanlivost, vzhled a kvalitu výrobků
  • Redukuje zanášení choroboplodných zárodků během výroby
  • Choroboplodné zárodky se nestávají rezistentními
  • Zamezení křížové kontaminace
  • Žádné použití chemikálií

  Během procesu dezinfekce mohou být osoby přítomny v místnosti, a to bez obav o své zdraví.

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.