Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice

Likvidace choroboplodných zárodků v klimatizacích a ve větrací technice

Klimatizace a větrací zařízení neodmyslitelně patří do našeho života. Tato zařízení mají své pevné místo v pracovním světě, medicínské technice a potravinářském průmyslu. Často hovoříme o „zdravém prostředí“ a myslíme tím také teplotu a vlhkost vzduchu. Co se ale děje s patogenními choroboplodnými zárodky? Co mohou způsobovat na silně znečištěném povrchu nebo v úzkých kanálech/průduchách? Choroboplodné zárodky, viry a plísně právě zde často nacházejí ideální živnou půdu pro své množení. Důsledky mohou být fatální: Tzv. Sick-Building-Syndrom (SBS- je kombinace onemocnění /syndrom/ spojené s jednotlivými místy v práci /kancelářská budova/, nebo bydliště) na pracovištích. Infekce jsou finančně nákladné záležitosti, a tak snižují hospodárnost provozu/firmy.

Technologie likvidace choroboplodných zárodků vyvinutá firmou Oxytec velmi významně podporuje požadované dodržování hygienických opatření týkajících se klimatizačních a větracích zařízení, obsažených ve směrnici VDI 6022.

Firma Oxytec je specialista v oboru dezinfekce klimatizačních zařízení a je schopná propočítat a optimalizovat komponenty sloužící k likvidaci choroboplodných zárodků nebo veškeré moduly určené pro speciální oblasti použití. Samozřejmě je možné tímto systémem dovybavit i stávající zařízení.

    Please ask us your questions:

    Product Catalogue

    Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


    I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.