Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat

Likvidace choroboplodných zárodků v chovech zvířat

Čištění organicky a mikrobiálně zatížených prostor určených pro chov zvířat, pomocí fotokatalýzy – efektivní eliminace salmonel a bakterií campylobakter

Úprava vnitřního vzduchu a povrchů ve stájích pro zvířata pomocí ozónu odstraňuje rychle a velmi efektivně choroboplodné zárodky, výtrusy plísní a pachy. Pravidelná úprava je tak efektivní, že úpravné cykly se mohou časem i prodloužit. Z důvodu použití ozónu, který je vyráběn za pomoci kyslíku a vlnových délek použitých lamp (fotozonové lampy), se ve stájích čistí i místa, která jsou v případě použití chemického čištění těžko přístupná.  Jedná se např.  o místa, jako jsou sifony odpadní vody.

  Výhody úpravy:

  • Žádné zbytky škodlivin
  • Efektivní úprava i na těžko přístupných místech
  • Do dezinfikovaných prostor je možné rychle znovu vstoupit
  • Choroboplodné zárodky se nestávají rezistentními
  • Z důvodu účinnosti systému likvidace je významně redukováno množství zbytků choroboplodných zárodků na mase zvířat resp. se zbytky nevyskytují
  • Žádné použití chemikálií

  Povrchy jsou dezinfikovány bez použití chlóru. Během procesu čištění se v prostorách nesmí zdržovat žádné osoby ani žádná zvířata. Systémy jsou dimenzovány s ohledem na velikost prostoru a mohou být dodány s řízením ozónu. Tak je možné koncentraci ozónu měřit a časově nastavit.

  Pro likvidaci choroboplodných zárodků ve stájích jsou k dispozici rovněž mobilní zařízení, fungující na bázi UV-C/ozónu. Dají se pronajmout.

  Please ask us your questions:

  Product Catalogue

  Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


  I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.