Inovativní systémy zajišťující čištění vzduchu a vody

Inovativní systémy zajišťující čištění vzduchu a vody

pro průmysl, gastronomii a privátní sektor
* zdarma a nezávazně
Průmyslové čištění odpadního vzduchu – ekonomicky výhodné a udržitelné

Průmyslové čištění odpadního vzduchu – ekonomicky výhodné a udržitelné

Čištění odpadního vzduchu pomocí fotokatalýzy, NTP plazmatu (*nízkoteplotní plazma) nebo praček odpadního vzduchu

Při fotokatalýze dochází za pomoci UV záření fotozonových lamp k přeměně přírodního kyslíku (O2) na reaktivní kyslík (O3), který se spojí s původci pachů obsažených v odpadním vzduchu: organické substance, dále substance obsahující tuk a pachy zoxidují. Zbytky jsou biologicky odbouratelné a jsou odvedeny spolu s odpadním vzduchem. Tato metoda je využívána v oblasti potravinářského, textilního a chemického průmyslu, dále pak v průmyslu zabývajícím se likvidací, jakož i při procesech obsahujících rozpouštědla.

Alternativní metodou je technologie NTP plazma* používané k úpravě vzduchu, při které dochází k odstranění plynných organických uhličitých sloučenin jako např. molekul pachů a ke zničení bakterií a virů. Pevné látky a aerosoly jsou ve stupňovitém procesu za pomoci předčišťovacích filtrů odloučeny. Tato technologie nabízí rozmanité možnosti využití v průmyslu ale také ve velkokuchyních a gastronomii (např. Frontcooking- jedna z forem zážitkové, pohledové gastronomie, kdy je pokrm připravován před hostem). Rovněž mohou být touto technikou vybaveny ventilace obytných prostor.

Pro různé druhy odpadního vzduchu např. z textilního průmyslu, z proudění odpadního vzduchu obsahujícího amoniak nebo z proudění vzduchu obsahujícího tér se dává přednost zařízením čištění vzduchu pomocí UV-C/ozonu – pračkám na odpadní vzduch oxytec.

Více o průmyslovém čištění odpadního vzduchu

Váš specialista na čištění kuchyňského odpadního vzduchu, čištění vzduchu, sterilizaci, dezinfekci, odstranění zápachu a udržování čistoty vždy

Čistý kuchyňský odpadní vzduch: pachy a tuky patří minulosti

Čistý kuchyňský odpadní vzduch: pachy a tuky patří minulosti

Inteligentní řešení pro kuchyňský odpadní vzduch zbavený pachů – zvýšená ochrana proti požáru díky zabránění usazování tuku

Častým problémem gastronomických zařízení jsou nechtěné pachy v kuchyňském odpadním vzduchu. Ty vznikají při fritování, vaření a pečení. Dále také při metodách přípravy jídel za použití grilů na dřevěné uhlí nebo pecí. Účinné a hospodárné řešení nabízí CKA UV-C/ozónové zařízení resp. CAP CleanAir Plasma System, doplněný o pračku vzduchu CGA Clean Grill Air, která je speciálně určena pro odpadní vzduch z grilů na lávové a dřevěné uhlí.

Odpadní vzduch nad místem vaření obsahující tuky se po stlačení vířivých filtrů čistí. Organické substance jakož i substance obsahující tuky a pachy se pomocí zmíněné technologie samotné nebo kombinací technologií upravují. Tukové usazeniny v systému odpadního vzduchu jsou tímto způsobem významně redukovány a tím se snižuje i nebezpečí požáru.

Více o čištění odpadního vzduchu z kuchyní
Inovativní systémy a systémy odpadního vzduchu pro lodní kuchyně, které neškodí životnímu prostředí

Inovativní systémy a systémy odpadního vzduchu pro lodní kuchyně, které neškodí životnímu prostředí

Custom Made (na objednávku) podle požadavků loděnic a rejdařství – přizpůsobeno příslušnému objemu odpadního vzduchu kuchyňských přístrojů

Systém CKA-Marine UV-C/ozon byl vyvinut na základě narůstajících požadavků loděnic a rejdařství, aby byly digestoře/odsavače a průduchy odpadního vzduchu udržovány co možná nejčistší.

Používáním velkého množství tuku a oleje je jen málo prostor na lodích ohledně bezpečnosti a hygieny kritičtější nežli lodní kuchyně. Odpadní vzduch z kuchyňských procesů způsobuje na jedné straně kontaminaci vnitřního vzduchu, na straně druhé přispívají usazeniny tuků k riziku vzniku požárů a zároveň je snižována efektivita systému odpadního vzduchu. Pravidelné čištění kanálů/průduchů odvádějících odpadní vzduch patří k důležitým tématům provozovatelů lodí, co se týče bezpečnosti.

Společnost Oxytec vyvinula společně s firmou Wagener Gastronomie Engineering patentované systémy pro odvádění odpadního vzduchu určené pro digestoře, které odpovídají požadavkům loděnic a rejdařství, jakož i úředním nařízením, jako např. USPH (US Public Health Service). Kromě různých variant USPH-digestoří se nabízejí Galley Demand Ventilation Systems společně s úspornými digestořemi- tzv. Injection Return Hoods, s nimiž může být docíleno efektivní úspory energie až 65% oproti standardním digestořím – podle délky provozování. Pro výletní lodě s objemem odpadního vzduchu např. 350.000 m3/h standardních digestoří vyplývá při použití Injection Hoods zaručená úspora objemu odpadního vzduchu 25 % až 65 %, podle toho, jakým způsobem funguje provoz v kuchyni pod digestoří.

Při snížení objemu odpadního vzduchu 50 % může být docíleno úspory až 1.500 t pohonných látek ročně. To odpovídá snížení produkce CO2 cca 4.100 t ročně. Skutečně dosažené úspory energie až 65 % v případě již provozovaných a vybavených výletních lodí poukazují na výrazně vyšší potenciál úspor energie (olej a CO2).

Na základě polohy klapek Injection Return Hoods řízených teplotou,  mohou být tyto samostatně řízeny bez lodní automatizace, při současně 24 hodinové provozuschopnosti. Nákladná propojení ohlašovacích provozních signálů od kuchyňského spotřebiče k digestoři jsou tak bezpředmětná – výhodou je zjednodušené vedení kabelů a uvedení do provozu.

Více o systémech odpadního vzduchu pro námořní kuchyně

Oxytec News

Oxytec auf der ish frankfurt vom 11.
Oxytec auf der ish frankfurt vom 11. – 30/07/2019

Auf der ISH in Frankfurt präsentiert oxyte die neusten Lösungen für Abluftreinigung, Raumluftreinigung und Desinfektion auf Basis der Plasma-Technologie (CAP). Sie finden uns in Halle 8, Stand A84

Read More
Oxytec auf der ish frankfurt vom 11.
Oxytec auf der ish frankfurt vom 11. – 30/07/2019

Auf der ISH in Frankfurt präsentiert oxyte die neusten Lösungen für Abluftreinigung, Raumluftreinigung und Desinfektion auf Basis der Plasma-Technologie (CAP). Sie finden uns in Halle 8, Stand A84

Read More

Náš tým Vám poradí. Zeptejte se nás!

Nyní navázat kontakt!
Sterilní výroba potravin

Sterilní výroba potravin

Sterilizace transportních pásů pomocí UV-C světla

Přístroje oxytec na sterilizaci transportních pásů ozáří povrchy transportních pásů UV-C světlem. Systém sterilizace pásů je ve výrobě potravin nainstalován pod pásem – tím probíhá při každém otočení spolehlivá a permanentní sterilizace pomocí UV. Díky kompletně vodotěsnému provedení není během mokrého čištění již nutná žádná demontáž.

Systémy sterilizace přívodního a cirkulujícího vzduchu se používají v potravinářském průmyslu, medicínské technice, v oblasti chovu zvířat, v tiskařském průmyslu nebo ve výrobě klimatizací a ventilací. Naše systémy UV-C jsou zkonstruované modulově a mohou být zaintegrovány do nejrůznějších stavebních součástí. Jejich úsporný výrobní potenciál a procesní výhody je možné zjistit pomocí jednoduché rychlé prohlídky našimi hygienickými experty, a to před eventuální investicí do sterilizačního systému.

Více o sterilní výrobě potravin
Sterilní výrobní prostory, převlékací kabiny, kanceláře, vozidla záchranné služby, … domácnosti a domovy pro seniory

Sterilní výrobní prostory, převlékací kabiny, kanceláře, vozidla záchranné služby, … domácnosti a domovy pro seniory

Dezinfekce ozónem v hotelnictví, v kanceláři a domácnosti

Přístroje řady SaniAir se používají ve všech oblastech, ve kterých musí být sterilovány povrchy – tak se provádí spolehlivá a udržitelná dezinfekce povrchů. Plísně a bakterie patří minulosti. Dále se rychle a spolehlivě eliminují pachy ze vzduchu ale také z povrchů jako jsou kobercové podlahy, záclony atd.

Více o dezinfekci ozonem v hotelnictví, v kanceláři nebo domácnosti
 Úprava pitné a procesní vody, vody ze skladovacích nádrží, zásobníků a tukových separátorů.

Úprava pitné a procesní vody, vody ze skladovacích nádrží, zásobníků a tukových separátorů.

Mnohé mluví pro úpravu procesní vody pomocí UV-sterilizace, membránových technologií a ozónování.

Díky těmto technologiím není třeba používat chemické a termické metody, tyto technologie umožňují recyklování vody a zpětné získávání cenných látek – tyto metody tak přispívají k úsporám energie a získání čerstvé vody.

Více o úpravě procesní vody

Zjistěte více o našich inovativních systémech zajišťujících čištění vzduchu a vody pro průmysl, gastronomii a privátní sektor!

* zdarma a nezávazně

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.